menu
close
Bezplatná linka 1-866-625-9854

Cenforce 25 mg (Sildenafil Citrát)

Obsah
 1. Úvod
 2. Co je Cenforce 25 mg?
 3. Užití přípravku Cenforce 25 mg
 4. Jak účinný je přípravek Cenforce 25 mg?
 5. Možné vedlejší účinky
 6. Kontraindikace
 7. Interakce
 8. Časté dotazy
 9. Klíčové body
 10. Recenze

Úvod

Erektilní dysfunkce je stav, kdy muž není schopen dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou pro pohlavní styk. Může mít negativní dopad na mužské sebevědomí a vztahy a může být také příznakem základních zdravotních stavů, jako je srdeční onemocnění nebo cukrovka. Cenforce 25 mg obsahuje účinnou látku sildenafil citrát.

Stručná recenze Cenforce 25

Cenforce 25 mg je lék používaný k léčbě erektilní dysfunkce u mužů. Vyrábí ho Centurion Laboratories v Indii a obsahuje sildenafil citrát, inhibitor PDE5, který pomáhá zlepšit průtok krve do penisu. Doporučená dávka je jedna tableta denně užívaná perorálně s vodou. Lék obvykle účinkuje během 30 až 60 minut a trvá až 4 hodiny. Časté nežádoucí účinky mohou zahrnovat bolest hlavy, nevolnost a návaly horka. Před použitím je důležité promluvit si s poskytovatelem zdravotní péče, protože tento lék by neměl být užíván s určitými léky nebo osobami s určitými zdravotními problémy. Cenforce 25 mg je účinná a cenově dostupná možnost léčby erektilní dysfunkce, která je široce dostupná online a v některých lékárnách.

Co je Cenforce 25?

Cenforce 25 je lék, který obsahuje 25 mg sildenafil citrátu jako aktivní složku. Primárně se používá k léčbě erektilní dysfunkce (ED) u mužů, což je stav, kdy má muž potíže s dosažením nebo udržením erekce během sexuální aktivity. Funguje tak, že uvolňuje svaly a krevní cévy v penisu, což umožňuje zvýšený průtok krve a lepší erekci.

Je to lék na předpis a měl by být užíván pouze pod vedením poskytovatele zdravotní péče. Před užitím tohoto léku je důležité sdělit svému lékaři všechny zdravotní stavy nebo léky, které v současné době užíváte, protože může interagovat s určitými léky a způsobit nežádoucí účinky.

Celkově se jedná o lék, který může pomoci mužům s ED dosáhnout a udržet erekci během sexuální aktivity. Je však důležité porozumět potenciálním rizikům a vedlejším účinkům spojeným s léky a používat je pod vedením poskytovatele zdravotní péče.

Účinná látka a jak funguje

Aktivní složkou přípravku Cenforce 25 je sildenafil citrát. Sildenafil citrát patří do třídy léků známých jako inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5).

V těle enzym PDE5 rozkládá chemickou látku zvanou cyklický guanosinmonofosfát (cGMP), která pomáhá uvolnit hladké svaly v krevních cévách penisu. Toto uvolnění krevních cév umožňuje, aby do penisu proudilo více krve, což je nezbytné pro erekci.

Sildenafil citrát působí tak, že inhibuje působení PDE5, což zvyšuje hladiny cGMP v penisu. To vede ke zvýšenému průtoku krve do penisu, což má za následek tvrdší a déle trvající erekci.

Je důležité si uvědomit, že k tomu, aby sildenafil citrát fungoval, je stále nutná sexuální stimulace. Bez sexuální stimulace lék nezpůsobí erekci. Sildenafil citrát by se navíc neměl užívat více než jednou denně a měl by být používán pouze pod dohledem poskytovatele zdravotní péče.

Pokyny pro dávkování a podávání

Doporučená dávka pro Cenforce 25 je jedna tableta užitá perorálně, s plnou sklenicí vody, asi 30-60 minut před sexuální aktivitou. Lék by se neměl užívat více než jednou denně.

Je důležité si uvědomit, že k tomu, aby lék fungoval, je stále nutná sexuální stimulace. Bez sexuální stimulace nezpůsobí erekci.

Tento lék by měl být užíván podle pokynů poskytovatele zdravotní péče. Před užitím přípravku Cenforce 25 mg je důležité informovat poskytovatele zdravotní péče o jakýchkoli jiných lécích nebo zdravotních potížích. Léky by se neměly užívat s některými léky, jako jsou nitráty, které mohou způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku.

Užití přípravku Cenforce 25 mg

Léčba erektilní dysfunkce

ED je stav, kdy má muž potíže s dosažením nebo udržením erekce, která je dostatečná pro sexuální aktivitu.

Cenforce 25 mg obsahuje účinnou látku sildenafil citrát, což je typ léku známý jako inhibitor fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Funguje tak, že uvolňuje krevní cévy v penisu, umožňuje, aby do penisu proudilo více krve během sexuální stimulace, a tak pomáhá dosáhnout a udržet erekci.

Použití mimo značku

Off-label použití odkazuje na použití léku pro jiný účel, než je jeho zamýšlené použití, jak je schváleno regulačními agenturami. I když je použití off-label legální, je důležité poznamenat, že není schváleno regulačními úřady, a proto nemusí projít stejnou úrovní testování a hodnocení jako schválená použití.

Některá potenciální použití přípravku Cenforce 25mg mimo označení mohou zahrnovat:
 1. Plicní arteriální hypertenze: Sildenafil, aktivní složka tohoto léku, se také používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH), což je stav, který postihuje plíce a srdce. U PAH se tepny, které vedou krev ze srdce do plic, zužují, což ztěžuje průtok krve jimi. Sildenafil může pomoci rozšířit tyto tepny, zlepšit průtok krve a snížit příznaky PAH.
 2. Raynaudova choroba: Raynaudova choroba je stav, který způsobuje, že prsty na rukou a nohou jsou chladné, necitlivé a bolestivé v reakci na nízké teploty nebo stres. Bylo prokázáno, že sildenafil pomáhá zlepšit průtok krve do prstů na rukou a nohou a snižuje příznaky Raynaudovy choroby.
 3. Výšková nemoc: Sildenafil se používá k prevenci a léčbě výškové nemoci, což je stav, který se může objevit, když lidé vystoupají do vysokých nadmořských výšek příliš rychle. Výšková nemoc může způsobit příznaky, jako jsou bolesti hlavy, nevolnost a závratě, a v závažných případech může být život ohrožující. Sildenafil může pomoci zlepšit průtok krve a dodávku kyslíku do plic a snížit riziko výškové nemoci.

Jak účinný je přípravek Cenforce 25 mg?

Cenforce 25 mg může být účinný při léčbě erektilní dysfunkce (ED), což je neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci během sexuální aktivity. Jako aktivní složku obsahuje sildenafil citrát, který působí tak, že zvyšuje průtok krve do penisu, což vede k erekci.

Účinnost se může u jednotlivých osob lišit v závislosti na faktorech, jako je závažnost ED, základní zdravotní stavy a faktory životního stylu. Obecně se ukázalo, že je účinný při zlepšování erektilní funkce u mužů s ED.

Možné vedlejší účinky

Toto je seznam potenciálních vedlejších účinků pro Cenforce 25:
 • Bolest hlavy
 • Splachování
 • Nosní kongesce
 • Poruchy trávení
 • Průjem
 • Infekce močových cest
 • Infekce dýchacích cest
 • Závratě
 • Rozmazané vidění
 • Zvýšená citlivost na světlo
 • Mdloby
 • Závažná hypotenze
 • Ztráta zraku
 • Ztráta sluchu
 • Priapismus (prodloužená a bolestivá erekce)

Kontraindikace

Zde jsou kontraindikace pro tento lék:
 • Alergie na sildenafil citrát nebo jakoukoli složku léku
 • Užívání nitrátů při bolestech na hrudi nebo srdečních potížích
 • Srdeční infarkt, mrtvice nebo život ohrožující srdeční nepravidelnosti v anamnéze během posledních 6 měsíců
 • Nekontrolovaný vysoký nebo nízký krevní tlak
 • Závažné onemocnění jater nebo ledvin
 • Stav, který ovlivňuje tvar penisu, jako je Peyronieho choroba
 • Anamnéza ztráty zraku nebo retinitis pigmentosa
 • Užívání jiných léků na erektilní dysfunkci, jako je Viagra, Cialis nebo Levitra

Interakce

Alfa-blokátory, jako je doxazosin, tamsulosin a alfuzosin, se běžně používají k léčbě příznaků zvětšené prostaty nebo vysokého krevního tlaku. Při užívání s Cenforce 25 mg mohou tyto léky způsobit náhlé a významné snížení krevního tlaku, což vede k závratím nebo mdlobám.

Zde je tabulka shrnující interakce Cenforce 25 s jinými léky:
Léky Interakce
Nitrátové léky Může způsobit náhlý a vážný pokles krevního tlaku
Alfa-blokátory Může způsobit náhlý a významný pokles krevního tlaku
Antihypertenzní léky Může způsobit další pokles krevního tlaku
Antibiotika Může zvýšit koncentraci tohoto léku v krevním řečišti
Protiplísňové léky Může zvýšit koncentraci sildenafilu v krevním řečišti
Léky proti HIV Může zvýšit koncentraci tohoto léku v krevním řečišti
Další léky na ED Může zvýšit riziko nežádoucích účinků a poklesu krevního tlaku
Grapfruitová šťáva Může zvýšit koncentraci tohoto léku obsahujícího sildenafil v krevním řečišti

Klíčové body

Klíčové prvky přípravku Cenforce 25 mg jsou:
 1. Účinná složka: Sildenafil citrát, který působí tak, že zvyšuje průtok krve do penisu a pomáhá dosáhnout a udržet erekci.
 2. Dávkování: Cenforce 25 mg je nejnižší dostupná dávka tohoto léku a je obvykle předepisována mužům, kteří nikdy předtím neužívali léky na ED nebo u kterých se vyskytly vedlejší účinky z vyšších dávek.
 3. Podávání: Doporučuje se užívat tento lék perorálně, přibližně jednu hodinu před sexuální aktivitou, s jídlem nebo bez jídla. Účinky léku mohou trvat až 4 hodiny.
 4. Nežádoucí účinky: Mezi běžné vedlejší účinky přípravku Cenforce 25 patří bolest hlavy, závratě, zčervenání obličeje a poruchy trávení. Ve vzácných případech může způsobit závažnější nežádoucí účinky, jako je náhlá ztráta zraku nebo sluchu nebo alergická reakce.
 5. Bezpečnostní opatření: Neměl by se užívat častěji než jednou denně a neměl by se užívat s určitými léky nebo v kombinaci s alkoholem. Měl by být užíván pouze pod dohledem poskytovatele zdravotní péče a muži s určitými zdravotními problémy, jako je srdeční onemocnění nebo nízký krevní tlak, nemusí být schopni tento lék užívat.
 6. Předpis: Jde o lék na předpis a neměl by se kupovat ani užívat bez souhlasu lékaře.

Často kladené otázky

Otázka: Lze Cenforce 25 používat pro rekreační účely?
Odpověď: Ne, měl by být používán pouze k léčbě erektilní dysfunkce pod vedením poskytovatele zdravotní péče. Používání pro rekreační účely může být nebezpečné a zvyšuje riziko nežádoucích účinků.

Otázka: Je bezpečné nakupovat Cenforce 25 online?
Odpověď: Koupit Cenforce 25 mg online může být bezpečné, ale je důležité učinit určitá opatření, abyste zajistili, že nakupujete z důvěryhodného a legitimního zdroje. Hledejte online lékárny, které jsou licencované a regulované a které před vydáním léků vyžadují platný předpis.

Otázka: Jak dlouho trvá účinek Cenforce 25?
Odpověď: Účinek obvykle trvá přibližně 4-6 hodin.

Recenze

Brian Parker: "Používám Cenforce 25 mg již několik měsíců a dělá to se mnou zázraky. Neměl jsem žádné vedlejší účinky a moje erekce je těžší a trvá déle než kdy předtím. Cítím se jako nový muž." v ložnici!"

Kevin Collins: "Popsaný lék pro mě udělal obrovský rozdíl. Dříve jsem bojoval s dosažením a udržením erekce, ale nyní jsem schopen podávat výkony jako ve svých 20 letech. Byla to opravdová změna hry."

Andrew Lee: "Zpočátku jsem váhal, zda vyzkoušet Cenforce 25, ale jsem tak rád, že jsem to udělal. V ložnici to opravdu zvýšilo sebevědomí a můj partner si všiml rozdílu. Vřele to doporučuji."

Jason Taylor: "Cenforce 25 je skutečný obchod. Funguje rychle a efektivně a neměl jsem žádné negativní vedlejší účinky. Můj sexuální život nikdy nebyl lepší a za to všechno vděčím tomuto léku."

Brandon Scott: "Cenforce 25 překonal má očekávání. Zlepšil moji erekci a pomohl mi cítit se v ložnici jistější. Doporučil bych ji každému, kdo bojuje s erektilní dysfunkcí."

Upozornění: Informace uvedené v návodu k použití tablet Cenforce 200 jsou určeny pouze pro informační účely. Není určen jako náhrada za odbornou lékařskou radu, diagnostiku nebo léčbu. S jakýmikoli otázkami ohledně zdravotního stavu vždy požádejte o radu svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče. Nikdy nezanedbávejte odbornou lékařskou radu ani neodkládejte její vyhledání kvůli něčemu, co jste si přečetli v návodu k použití Cenforce 200. Informace uvedené v návodu k použití Cenforce 200 se na vás nemusí vztahovat, protože zdravotní anamnéza a okolnosti každého jednotlivce jsou jedinečné. Použití jakýchkoli informací uvedených v návodu k použití Cenforce 200 je výhradně na vaše vlastní riziko. Výrobce Cenforce 200 není odpovědný za žádné škody nebo nepříznivé důsledky vyplývající z použití tohoto léku bez vedení a dohledu licencovaného poskytovatele zdravotní péče.