menu
close
Bezplatná linka 1-866-625-9854

Nizagara 100 MG tablety (Sildenafil)

Obsah:
 1. Co je Nizagara?
 2. Jak to funguje
 3. Indikace pro použití
 4. Pokyny pro dávkování
 5. Návod k použití
 6. Nežádoucí účinky
 7. Kontraindikace použití
 8. Opatření a varování
 9. Interakce s jinými drogami
 10. Jak Nizagaru uchovávat
 11. Nizagara vs Viagra
 12. Často kladené otázky
 13. Recenze

Co je Nizagara?

Nizagara je lék, který může pomoci při léčbě erektilní dysfunkce u mužů. Obsahuje stejnou účinnou látku, sildenafil citrát, jako Viagra, známý lék na léčbu ED. Sildenafil citrát působí tak, že uvolňuje krevní cévy v penisu, zlepšuje krevní oběh a způsobuje erekci. Pilulka se užívá perorálně a obvykle se doporučuje užívat 30 minut až hodinu před sexuální aktivitou. Účinek léku může trvat až čtyři hodiny a neměl by být konzumován více než jednou denně, podle pokynů poskytovatele zdravotní péče.

Jak to funguje

Lék se skládá z citrátu sildenafilu, což je inhibitor fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). PDE5 je odpovědná za degradaci cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP) v penisu. cGMP je chemická látka, která pomáhá při relaxaci hladkých svalů v krevních cévách penisu, podporuje lepší průtok krve a erekci.

Po konzumaci Nizagara citrát sildenafilu brání působení PDE5, což umožňuje akumulaci cGMP v penisu. Tato zvýšená koncentrace cGMP uvolňuje hladké svaly v krevních cévách, což vede ke zlepšení průtoku krve a erekci. Je nutné si uvědomit, že tato pilulka vyžaduje sexuální stimulaci, aby fungovala efektivně. Doba nástupu léku se může pohybovat mezi 30 minutami až 1 hodinou a jeho účinek může trvat až 4 hodiny.

Indikace pro použití

Generická Nizagara (sildenafil) 100 mg je určena k léčbě erektilní dysfunkce (ED) u dospělých muži, což je stav, který způsobuje neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci vhodnou pro sexuální aktivitu. Lék funguje tak, že zlepšuje průtok krve do penisu, což umožňuje erekci po sexuální stimulaci.

Kromě toho se lék také používá u dospělých pacientů k léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH), což je stav charakterizovaný zvýšeným krevním tlakem v krevních cévách, které transportují krev ze srdce do plic. Je nezbytné poznamenat, že tento lék nenabízí lék na ED nebo PAH; může však zlepšit příznaky a kvalitu života. Doporučuje se, aby poskytovatel zdravotní péče určil vhodné použití léku pro tyto stavy.

Doporučené dávkování

 • Standardní dávka pro Nizagara je jedna 50mg tableta.
 • Tabletu je třeba užít perorálně se sklenicí vody přibližně 30 minut až 1 hodinu před sexuální aktivitou.
 • Maximální doporučená dávka léku je 100 mg denně.
 • Dávkování lze upravit na základě individuální odpovědi a snášenlivosti, ale je důležité nepřekračovat maximální doporučené dávkování.

Návod k použití

Při užívání pilulek ED je důležité pečlivě dodržovat pokyny svého poskytovatele zdravotní péče. Obvykle se Nizagara 100 mg užívá perorálně s plnou sklenicí vody, přibližně 30 minut až 1 hodinu před zahájením sexuální aktivity. Vyhněte se užívání těchto pilulek s jídly s vysokým obsahem tuku, protože to může oddálit nástup jejich účinků. Je nezbytné poznamenat, že pro účinné působení léku je nutná sexuální stimulace. Zatímco účinky léku mohou trvat až 4 hodiny, individuální reakce se mohou lišit.

Doporučená dávka pro dospělé muže s ED je jedna 50mg tableta užívaná perorálně podle potřeby, ale ne více než jednou denně. Dávkování může být upraveno na základě individuální odpovědi a snášenlivosti, ale nemělo by překročit maximum 100 mg denně. Je důležité užívat pilulky přesně podle předpisu a neužívat více nebo méně, než je doporučeno. Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky nebo máte obavy z užívání tohoto léku, okamžitě kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče. Neužívejte tento lék, pokud máte alergii na sildenafil citrát nebo na kteroukoli další složku tohoto léku.

U starších pacientů není nutná žádná úprava dávkování, ale mohou být náchylnější k nežádoucím účinkům a měli by být pečlivě sledováni. Pediatrickým pacientům se užívání těchto tablet nedoporučuje. Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater by měli přípravek Nizagara používat s opatrností a měli by začít s nižší dávkou. Pacienti s kardiovaskulárním onemocněním v anamnéze by také měli užívat lék s opatrností a před zahájením léčby by měli být vyšetřeni na kardiovaskulární rizikové faktory. Pacienti s poruchami krvácivosti nebo Peyronieho chorobou by také měli používat tyto pilulky s opatrností a měli by být vyhodnoceni z hlediska poměru rizika a přínosu léčby sildenafilem.

Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky nebo máte obavy z užívání tohoto léku, okamžitě kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče.

Možné vedlejší účinky

Nizagara může u některých pacientů vést k nežádoucím účinkům. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky spojené s těmito pilulkami zahrnují bolest hlavy, zrudnutí, ucpaný nos a dyspepsii. Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle mírné až střední intenzity a vymizí samy během několika hodin.

Méně časté nežádoucí účinky léku mohou zahrnovat závratě, rozmazané nebo abnormální vidění. Ve vzácných případech se u pacientů může objevit priapismus, prodloužená a bolestivá erekce trvající déle než 4 hodiny. Priapismus může vést k trvalému poškození penisu a pacienti s priapismem by měli okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Ve velmi vzácných případech může použití tohoto léku způsobit závažné nežádoucí účinky, jako je náhlá ztráta zraku nebo sluchu, bolest na hrudi nebo alergické reakce. Pokud se objeví některý z těchto závažných nežádoucích účinků, pacienti by měli okamžitě přerušit léčbu a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Je důležité mít na paměti, že tento seznam nežádoucích účinků není vyčerpávající a mohou se objevit další nežádoucí účinky. Pacienti by se měli vždy poradit se svým poskytovatelem zdravotní péče, pokud zaznamenají jakékoli nežádoucí účinky nebo mají obavy z užívání přípravku Nizagara.

Kontraindikace použití

 • Alergie nebo přecitlivělost na sildenafil nebo kteroukoli složku léku
 • Současné užívání nitrátů, jako je nitroglycerin nebo isosorbid
 • Použití donorů oxidu dusnatého, jako je amylnitrit, protože to může také vést k nebezpečnému poklesu krevního tlaku v kombinaci s Nizagara (sildenafil)
 • Nedávná historie mrtvice nebo srdečního infarktu
 • Závažné onemocnění jater
 • Závažné onemocnění ledvin
 • Hypotenze (nízký krevní tlak)
 • Nekontrolovaná hypertenze (vysoký krevní tlak)
 • Retinitis pigmentosa, genetická porucha oka
 • Ztráta zraku u jednoho nebo obou očí v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie zrakového nervu (NAION)
 • Závažné problémy se srdcem nebo krevními cévami, včetně srdečního selhání, nestabilní anginy pectoris nebo nepravidelného srdečního rytmu
 • Užívání alfa-blokátorů, jako je doxazosin nebo tamsulosin, které mohou také způsobit pokles krevního tlaku v kombinaci se sildenafilem
 • Užívání ritonaviru nebo jiných léků používaných k léčbě HIV
 • Užívání ketokonazolu nebo jiných léků používaných k léčbě plísňových infekcí
 • Užívání makrolidových antibiotik, jako je erythromycin nebo klarithromycin
 • Užívání léků používaných k léčbě plicní hypertenze, jako je riociguát
 • Užívání jiných léků používaných k léčbě erektilní dysfunkce, jako je tadalafil nebo vardenafil
 • Užívání rekreačních drog, jako je amylnitrát nebo dusitan (poppers)
 • Užívání grapefruitové šťávy nebo produktů obsahujících grapefruitovou šťávu, protože to může zvýšit riziko nežádoucích účinků
 • Užívání určitých antibiotik, jako je telithromycin
 • Užívání určitých antifungálních léků, jako je itrakonazol
 • Užívání určitých antivirových léků, jako je kobicistat
 • Užívání některých léků na ředění krve, jako je warfarin
 • Užívání určitých léků na vysoký krevní tlak nebo srdeční onemocnění, jako je verapamil nebo diltiazem
 • Užívání jakýchkoli jiných léků nebo doplňků, protože mohou interagovat s Nizagarou a způsobit nežádoucí účinky.

Opatření a varování

Bezpečnostní opatření a varování pro pacienty užívající přípravek Nizagara 100 mg
Pacienti s anamnézou kardiovaskulárního onemocnění nebo užívající léky na onemocnění související se srdcem Používejte pilulky opatrně, protože mohou způsobit náhlý pokles krevního tlaku, který může být škodlivý pro osoby s již existujícími srdečními chorobami
Pacienti s poruchami krvácení nebo užívající antikoagulační léky Používejte lék opatrně, protože může zvýšit riziko krvácení
Priapismus Vzácný vedlejší účinek léku, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, pokud dojde k prodloužené a bolestivé erekci trvající déle než 4 hodiny
Náhlá ztráta zraku nebo sluchu Může se objevit u některých pacientů užívajících Nizagaru a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc
Konzumace alkoholu a grapefruitové šťávy Je třeba se mu vyhnout, protože může zvýšit pravděpodobnost nežádoucích účinků
Poškození ledvin Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin by měli sildenafil používat opatrně a mohou vyžadovat nižší dávku
Poškození jater Pacienti s těžkou poruchou funkce jater by měli lék používat opatrně a mohou vyžadovat nižší dávku
Geriatričtí pacienti Starší pacienti mohou být náchylnější k nežádoucím účinkům a měli by přípravek používat opatrně
Pediatričtí pacienti a ženy Lék se nedoporučuje používat u dětských pacientů, těhotných a kojících žen
Použití dusičnanů Užívání nitrátů, jako je nitroglycerin nebo isosorbid, v kombinaci se sildenafilem může způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku a je kontraindikováno
Alergie Pacienti s alergií na sildenafil nebo na kteroukoli další složku tohoto léku by neměli užívat lék
Další léky Pacienti by měli informovat svého poskytovatele zdravotní péče o všech dalších lécích, které užívají, protože některé léky mohou interagovat se sildenafilem a způsobit nežádoucí účinky nebo snížit jeho účinnost
Psychologické podmínky Pacienti s anamnézou psychických stavů, jako je deprese nebo úzkost, by měli sildenafil používat opatrně, protože může jejich stav zhoršit
Užívání tabáku Kouření může snížit účinnost Nizagary a může zvýšit riziko nežádoucích účinků
Diabetes Pacienti s diabetem by měli tento lék používat opatrně, protože může ovlivnit hladinu cukru v krvi
Chirurgie Pacienti by měli informovat svého poskytovatele zdravotní péče, pokud jsou naplánováni na operaci, protože lék může ovlivnit krevní tlak a zvýšit riziko krvácení během operace
Řízení a obsluha strojů Může způsobit závratě a rozmazané vidění, což může ovlivnit schopnost pacienta řídit nebo obsluhovat stroje
Psychická bdělost Pacienti by si měli být vědomi své duševní bdělosti při užívání těchto pilulek, protože to může ovlivnit jejich kognitivní funkce a reakční dobu
Předávkování Pacienti by neměli užívat více než doporučenou dávku přípravku Nizagara, protože předávkování může způsobit závažné nežádoucí účinky a může vyžadovat lékařskou pomoc
Úložiště Lék by měl být skladován při pokojové teplotě, mimo vlhkost a teplo a mimo dosah dětí
Doba používání Pacienti by měli užívat tyto pilulky pouze podle potřeby a neměli by je užívat více než jednou denně. Dlouhodobé užívání může zvýšit riziko nežádoucích účinků
Konzultace s poskytovatelem zdravotní péče Pacienti by se měli vždy poradit se svým poskytovatelem zdravotní péče před zahájením nebo ukončením užívání drogy a v případě, že mají nějaké obavy nebo dotazy ohledně jejího užívání

Drogové interakce

Nizagara má potenciál interagovat s různými léky, což vede ke škodlivým vedlejším účinkům. Před zahájením užívání těchto pilulek by pacienti měli informovat svého poskytovatele zdravotní péče o všech lécích, doplňcích a rostlinných produktech, které užívají. Některé běžné léky, které mohou interagovat se sildenafilem, zahrnují nitrátové léky, alfa-blokátory, antifungální léky, antibiotika, inhibitory HIV proteázy, léky na krevní tlak a další léky na erektilní dysfunkci.

Tento seznam však není vyčerpávající a pacienti by se měli vždy poradit se svým poskytovatelem zdravotní péče, než začnou užívat jakékoli nové léky při používání tohoto léku na ED, aby se předešlo potenciálním lékovým interakcím.

Doporučení úložiště

Pro správné skladování Nizagary je nezbytné ji uchovávat na bezpečném a suchém místě, mimo dosah domácích mazlíčků nebo dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození obalu. Je třeba se vyhnout vystavení zdrojům tepla, vlhkosti nebo přímému světlu, jako je okno nebo radiátor, protože to může oslabit kvalitu a účinnost léku. Při cestování s těmito tablety je nejlepší je skladovat v původním obalu na chladném a suchém místě, aniž by byly vystaveny extrémním teplotám nebo vlhkosti. Je vhodné vyhnout se skladování tohoto léku v autě nebo jiném prostředí, které může zaznamenat vysoké teploty, protože to může také snížit kvalitu léku. V případě jakýchkoliv obav o bezpečnost nebo účinnost těchto pilulek by se neměly používat a před použitím by měly být léky zkontrolovány, zda nevykazují známky poškození nebo znehodnocení. Kromě toho je nutné uchovávat lék mimo dosah jiných léků nebo doplňků, které s ním mohou interagovat, jak doporučuje poskytovatel zdravotní péče nebo jak je uvedeno na obalu léku.

Nizagara vs Viagra

Zde je komplexní srovnávací tabulka pro Nizagara vs Viagra:
Nizagara Viagra
Aktivní složka Citrát sildenafilu Citrát sildenafilu
Název značky Obecné Pfizer
Výrobce Různé, včetně Uni-Sule Pvt. Ltd., Combitic Global Caplet Pvt. Ltd. a další Pfizer
Schválená použití Léčí erektilní dysfunkci u mužů Léčí erektilní dysfunkci u mužů
Další možná použití Některé studie naznačují, že může mít potenciál pro léčbu plicní arteriální hypertenze a výškové nemoci Některé studie naznačují, že může mít potenciál pro léčbu plicní arteriální hypertenze a výškové nemoci
Cena Levnější (obecné), obvykle kolem 1 až 2 $ za tabletu Drahší (název značky), obvykle kolem 60 až 70 USD za tabletu
Formuláře K dispozici v tabletech K dispozici v tabletech
Dávkování K dispozici v 25mg, 50mg a 100mg tabletách; doporučená dávka je obvykle 50 mg, ale může být upravena nahoru nebo dolů na základě individuálních potřeb K dispozici v 25mg, 50mg a 100mg tabletách; doporučená dávka je obvykle 50 mg, ale může být upravena nahoru nebo dolů na základě individuálních potřeb
Začátek účinku 30 minut až 1 hodinu před sexuální aktivitou 30 minut až 1 hodinu před sexuální aktivitou
Doba trvání akce 4 až 6 hodin 4 až 6 hodin
Potenciální vedlejší účinky Bolesti hlavy, zčervenání obličeje, žaludeční nevolnost, ucpaný nos, bolest zad, bolest svalů, rozmazané vidění, citlivost na světlo a ve vzácných případech priapismus Bolesti hlavy, zčervenání obličeje, žaludeční nevolnost, ucpaný nos, bolest zad, bolest svalů, rozmazané vidění, citlivost na světlo a ve vzácných případech priapismus
Interakce s jinými drogami Interakce s nitráty, alfa-blokátory a některými antibiotiky a antimykotiky Interakce s nitráty, alfa-blokátory a některými antibiotiky a antimykotiky
Interakce s jídlem Může být méně účinný, když se užívá s jídlem s vysokým obsahem tuku Může být méně účinný, když se užívá s jídlem s vysokým obsahem tuku
Interakce s alkoholem Může zvýšit vedlejší účinky alkoholu, včetně závratí a točení hlavy Může zvýšit vedlejší účinky alkoholu, včetně závratí a točení hlavy
Dostupnost Lze často zakoupit bez lékařského předpisu v online lékárnách a některých kamenných lékárnách Vyžaduje předpis od poskytovatele zdravotní péče
Neaktivní přísady Může obsahovat jiné neaktivní složky než Viagra Může obsahovat jiné neaktivní složky než Nizagara
Doporučení úložiště Skladujte na chladném a suchém místě při pokojové teplotě mezi 68°F a 77°F (20°C až 25°C); držte mimo dosah dětí a domácích zvířat; neskladujte ve vlhkých nebo vlhkých prostorách nebo v blízkosti zdrojů přímého slunečního záření nebo extrémního tepla či chladu Uchovávejte při teplotě místnosti mezi 68 °F a 77 °F (20 °C a 25 °C); držte mimo dosah dětí a domácích zvířat; neskladujte ve vlhkých nebo vlhkých prostorách nebo v blízkosti zdrojů přímého slunečního záření nebo extrémního tepla či chladu
Zatímco srovnávací tabulka poskytuje komplexní přehled o Nizagara a Viagra, je důležité mít na paměti, že při výběru mezi těmito dvěma léky je třeba vzít v úvahu anamnézu každého jednotlivce, aktuální léky a osobní preference. Proto je nezbytné konzultovat s poskytovatelem zdravotní péče před použitím některého z léků, abyste zjistili, který z nich je nejvhodnější pro vaše konkrétní potřeby. Kromě toho je důležité dodržovat doporučené dávkování a pokyny pro skladování každého léku, aby byla zajištěna jeho účinnost a bezpečnost.

Nejčastější dotazy

Otázka: Jak dlouho trvá, než přípravek Nizagara 100 mg začne účinkovat?

Odpověď: Droga obvykle začne působit během 30 minut až hodiny po požití. Účinky mohou trvat až 4-6 hodin.

Otázka: Mohou Nizagaru používat ženy?

Odpověď: Ne, tato pilulka je určena pouze pro použití muži a ženy by ji neměly užívat.

Otázka: Může se Nizagara používat s alkoholem?

Odpověď: Nedoporučuje se užívat sildenafil s alkoholem, protože alkohol může ovlivnit účinnost léku a zvýšit riziko nežádoucích účinků.

Otázka: Lze Nizagaru používat s jídlem?

Odpověď: Pilulku lze užívat s jídlem nebo bez jídla, i když účinek může trvat déle, pokud se užije s jídlem s vysokým obsahem tuku.

Otázka: Mohou Nizagaru používat muži všech věkových kategorií?

Odpověď: Pilulku mohou používat muži všech věkových kategorií, u kterých byla diagnostikována erektilní dysfunkce, ale je důležité konzultovat s poskytovatelem zdravotní péče, aby určil základní příčinu a vhodnou léčbu.

Otázka: Jak dlouho trvá, než přípravek Nizagara 100 mg opustí tělo?

Odpověď: Sildenafil má poločas rozpadu přibližně 4 hodiny, což znamená, že trvá asi 4 hodiny, než polovina léku opustí tělo. Lék je obvykle zcela vyloučen z těla během 24 hodin.

Otázka: Kde mohu koupit Nizagara online?

Odpověď: Nizagara 100 mg lze zakoupit online v různých licencovaných a renomovaných online lékárnách. Je však důležité provést průzkum a zajistit, aby lékárna byla legitimní a měla licenci k prodeji léků na předpis.

Nizagara recenze

Mark (47): "Viagru používám roky, ale po vyzkoušení těchto generických pilulek jsem úplně prodaný. Je to skvělá generická alternativa a funguje pro mě stejně dobře. A nejlepší na tom je, že je mnohem levnější než Viagra, což ušetří mám spoustu peněz. Vřele doporučuji!"

John (52): "Váhal jsem, jestli zkusit generickou pilulku ED, ale rozhodl jsem se zkusit Nizagaru. Jsem tak rád, že jsem to udělal! Funguje stejně dobře jako známé značky jako Cialis a Levitra, ale za mnohem více přijatelná cena. Nakupoval jsem online několikrát a bez problémů. Vřele doporučuji!"

Kevin (35): "Hledal jsem alternativu k Viagře, která by nebyla tak drahá, a našel jsem Nizagaru 100 mg. Koupil jsem ji online v drogerii v Indii a je skvělá. Funguje stejně dobře jako Viagra a ušetřil mi spoustu peněz. Skvělá alternativa!“

Michael (42): "Tato pilulka je úžasná! Vyzkoušel jsem všechny ED pilulky jako Cialis a Levitra, ale tato funguje stejně dobře a je mnohem levnější. Mohl jsem si ji koupit online a neměl jsem žádné problémy." s tím. Vřele doporučuji vyzkoušet!"

David (50): "Byl jsem skeptický ohledně vyzkoušení generické pilulky ED, ale Nizagara pro mě byla fantastická. Funguje stejně dobře jako Viagra, ale je mnohem levnější. Koupil jsem ji online a ušetřil spoustu peněz. Vřele doporučuji vyzkoušet ven!"

John (53): „Už roky používám sildenafil citrát k léčbě ED, ale cena značkových léků se začala stávat zátěží. Tehdy jsem objevil tuto generickou verzi sildenafil citrátu. Funguje stejně dobře jako značkové ED pilulky, ale je mnohem levnější. Jsem tak rád, že jsem přešel a začal nakupovat online.“

Mike (45): „Objednal jsem si tyto pilulky online z lékárny v Indii a byl jsem příjemně překvapen, jak dobře to funguje. Už jsem zkoušel jiné generické ED pilulky, ale žádná z nich nebyla tak účinná jako Nizagara 100mg (sildenafil citrát). A cena byla zlomek toho, co bych dal za viagru. Vysoce doporučeno!"

Bob (60): „Byl jsem skeptický ohledně nákupu pilulek proti ED online, ale po nějakém průzkumu jsem se rozhodl tento lék vyzkoušet. Jsem tak rád, že jsem to udělal! Funguje stejně dobře jako Viagra, ale za mnohem dostupnější cenu. A to, že si jej mohu koupit online a nechat si jej poslat až ke dveřím, mění hru.“

Tom (48): „Vyzkoušel jsem všechny známé ED pilulky – Viagra, Cialis a Levitra – ale žádná z nich pro mě nebyla tak účinná jako Nizagara z Indie. A to, že je o tolik levnější, je obrovský bonus. Nakupuji online a nechám si to doručit až ke dveřím. Je to mnohem jednodušší, než jít do lékárny a platit prémii za značkové léky.“

Jim (55): „Váhal jsem, jestli zkusit generickou pilulku ED, ale po rozhovoru se svým lékařem jsem se rozhodl zkusit tento lék. Jsem tak rád, že jsem to udělal! Funguje stejně dobře jako značkové ED pilulky, ale je mnohem dostupnější. A nákup online je mnohem pohodlnější než jít do lékárny. Tyto tablety používám již několik měsíců a nemohu být s výsledky spokojenější.“

Odmítnutí odpovědnosti: Informace uvedené na této stránce jsou určeny pouze pro informační účely. Není zamýšleno jako náhrada za odbornou lékařskou radu, diagnostiku nebo léčbu. S jakýmikoli dotazy týkajícími se zdravotního stavu vždy požádejte o radu svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče. Nikdy nezanedbávejte odbornou lékařskou pomoc ani neodkládejte její vyhledání kvůli něčemu, co jste si přečetli v tomto návodu k použití. Informace uvedené na této stránce se na vás nevztahují, protože zdravotní anamnéza a okolnosti každého jednotlivce jsou jedinečné. Použití jakýchkoli informací uvedených na této stránce je výhradně na vaše vlastní riziko. Výrobce tohoto léku není odpovědný za žádné škody nebo nepříznivé důsledky vyplývající z použití tohoto léku bez vedení a dohledu licencovaného poskytovatele zdravotní péče.