menu
close
Avgiftsfritt 1-866-625-9854

Cenforce 150 mg (Sildenafil Citrate)

Innehållsförteckning
  1. Vad är Cenforce 150 mg?
  2. Hur man använder: dosering
  3. Vem kan ta detta läkemedel?
  4. Fördelar och biverkningar
  5. Kontraindikationer
  6. Interaktioner
  7. Lagringsvillkor
  8. Vanliga frågor
  9. Recensioner

Vad är Cenforce 150 mg?

Cenforce 150mg är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla erektil dysfunktion (ED) hos män. Den innehåller sildenafilcitrat som sin aktiva ingrediens, vilket är en typ av fosfodiesteras typ 5 (PDE5) hämmare. Genom att hämma verkan av PDE5, hjälper det till att öka blodflödet till penis, vilket gör att män med ED kan uppnå och bibehålla en erektion under sexuell aktivitet. Cenforce 150mg tillverkas av Centurion Laboratories och finns i tablettform för oral administrering. Det tas vanligtvis cirka 30-60 minuter före sexuell aktivitet och bör inte tas mer än en gång om dagen. Det bör endast tas under ledning av en sjukvårdspersonal och rekommenderas inte för användning av kvinnor eller barn.

Hur man använder: dosering

Den rekommenderade doseringsregimen för Cenforce 150 mg är att ta en tablett oralt med ett glas vatten, cirka 30-60 minuter före sexuell aktivitet. Det är viktigt att ta medicinen enligt anvisningar från din vårdgivare och att inte ta mer än en tablett under en 24-timmarsperiod.

Dess verkan börjar vanligtvis cirka 30 minuter till 1 timme efter att du tagit medicinen. Tidpunkten kan dock variera beroende på individuella faktorer som ålder, hälsotillstånd och förekomsten av andra medicinska tillstånd.

Det är viktigt att undvika intag med alkohol eller en måltid med hög fetthalt, eftersom detta kan minska dess effektivitet. Dessutom bör medicinen inte tas tillsammans med andra mediciner som innehåller nitrater, eftersom detta kan leda till ett farligt blodtrycksfall.

Om du missar en dos av Cenforce 150mg, rekommenderas att du tar den så snart som möjligt. Men om det är nära tiden för din nästa schemalagda dos är det bäst att hoppa över den missade dosen och fortsätta med ditt vanliga doseringsschema.

Sammantaget bör doseringsregimen följas enligt anvisningar från din vårdgivare för att säkerställa säkerhet och effektivitet vid behandling av erektil dysfunktion.

Vem kan ta detta läkemedel?

I allmänhet kan män som har ordinerats sildenafilcitrattabletter, specifikt det beskrivna läkemedlet, och som har diagnostiserats med erektil dysfunktion eller impotens ta detta ED-läkemedel. Det finns dock några andra faktorer att tänka på innan du tar denna medicin.

Män som är över 18 år och som inte har några underliggande medicinska tillstånd som kan interagera med Cenforce 150mg kan ta denna medicin. Dessutom kan män som inte tar nitrater eller nitratinnehållande mediciner och som inte har en historia av allergiska reaktioner mot sildenafilcitrat eller andra ingredienser i dessa tabletter ta medicinen.

Fördelar och biverkningar

Här är två tabeller, en för fördelarna och den andra för de potentiella biverkningarna av Cenforce 150mg:

Tabell 1: Fördelar med Cenforce 150mg
Förmån Beskrivning
Förbättrad erektil funktion Det kan hjälpa till att förbättra erektil funktion hos män med erektil dysfunktion.
Ökat blodflöde till penis Det kan hjälpa till att öka blodflödet till penis, vilket leder till en starkare och mer långvarig erektion.
Ökad sexuell tillfredsställelse Det kan öka den sexuella tillfredsställelsen för både användaren och deras partner.
Förbättrad övergripande sexuell hälsa Det kan förbättra den allmänna sexuella hälsan och välbefinnandet.
Ökat självförtroende och självkänsla Det kan öka självförtroendet och självkänslan hos män med erektil dysfunktion.
Tabell 2: Biverkningar av Cenforce 150 mg
Biverkan Beskrivning
Huvudvärk En vanlig biverkning av Cenforce 150mg, som kan vara mild till måttlig i intensitet.
Illamående En annan vanlig biverkning av Cenforce 150mg, som kan åtföljas av kräkningar eller magbesvär.
Yrsel eller yrsel Det kan orsaka yrsel eller yrsel, särskilt när man reser sig snabbt från sittande eller liggande läge.
Rodning eller rodnad i ansiktet, halsen eller bröstet Det kan orsaka rodnad eller rodnad i ansiktet, halsen eller bröstet, vilket kan åtföljas av en varm känsla.
ryggont Det kan orsaka ryggsmärtor, som kan vara mild till måttlig i intensitet.
Muskelvärk eller smärta Det kan orsaka muskelvärk eller smärta, som kan vara mild till måttlig i intensitet.
Magbesvär eller diarré Det kan orsaka magbesvär eller diarré, som kan vara mild till måttlig i intensitet.
Visionsförändringar Det kan orsaka synförändringar, som suddig syn eller färgförvrängning.
Rumor i öronen eller hörselnedsättning Det kan orsaka ringningar i öronen eller hörselnedsättning, som kan vara tillfällig eller permanent.
Andningssvårigheter eller andnöd Det kan orsaka andningssvårigheter eller andnöd, vilket kan vara ett tecken på en allvarlig allergisk reaktion.
Oregelbundna hjärtslag eller bröstsmärtor Det kan orsaka oregelbundna hjärtslag eller bröstsmärtor, vilket kan vara ett tecken på en allvarlig kardiovaskulär händelse.
Priapism Det kan orsaka priapism, en smärtsam och långvarig erektion som varar i mer än fyra timmar.
Allergiska reaktioner Det kan orsaka allergiska reaktioner, såsom hudutslag eller nässelfeber.
Ökad risk för kardiovaskulära händelser Det kan öka risken för kardiovaskulära händelser hos patienter med underliggande hjärtsjukdom.

Kontraindikationer

Kontraindikation Förklaring
Allergi mot sildenafilcitrat Om du har haft en allergisk reaktion mot sildenafilcitrat eller något av de andra innehållsämnena i Cenforce 150mg, ska du inte ta detta läkemedel.
Nitrater Om du tar nitrater eller donatorer av kväveoxid, såsom nitroglycerin, isosorbiddinitrat eller isosorbidmononitrat, ska du inte ta detta läkemedel. Att kombinera det med nitrater kan orsaka ett plötsligt och farligt blodtrycksfall.
Alfa-blockerare Om du tar alfablockerare, såsom doxazosin, tamsulosin eller alfuzosin, ska du inte ta detta ED-läkemedel. Att kombinera Cenforce 150mg med alfablockerare kan orsaka ett plötsligt och farligt blodtrycksfall.
Allvarlig lever- eller njursjukdom Om du har en allvarlig lever- eller njursjukdom ska du inte ta Cenforce 150 mg.
Kardiovaskulär sjukdom Om du har en historia av hjärt-kärlsjukdom, såsom hjärtinfarkt eller stroke, bör du prata med din vårdgivare före intag. Det kan öka risken för kardiovaskulära händelser hos patienter med underliggande hjärtsjukdom.
Hypotoni Om du har lågt blodtryck bör du prata med din vårdgivare innan ansökan. Det kan sänka blodtrycket och orsaka hypotoni, särskilt i kombination med andra läkemedel som sänker blodtrycket.
Retinitis pigmentosa Om du har en sällsynt genetisk ögonsjukdom som kallas retinitis pigmentosa ska du inte ta Cenforce 150 mg. Sildenafilcitrat kan förvärra synproblem i samband med detta tillstånd.
Det är viktigt att tala med en vårdgivare innan läkemedlet appliceras för att diskutera potentiella kontraindikationer baserat på din medicinska historia och aktuella mediciner.

Interaktioner

Typ av medicin Läkemedel Interaktion
Nitrater Nitroglycerin, isosorbiddinitrat, isosorbidmononitrat Kontraindicerat. Att kombinera Cenforce 150mg med nitrater eller kväveoxiddonatorer kan orsaka ett plötsligt blodtrycksfall vilket kan vara farligt.
Alfa-blockerare Doxazosin, Terazosin Kontraindicerat. Att kombinera det med alfa-blockerare kan orsaka ett plötsligt blodtrycksfall vilket kan vara farligt.
Andra ED-mediciner Tadalafil, Vardenafil Kontraindicerat. Att kombinera detta ED-läkemedel med andra mediciner för behandling av ED kan öka risken för biverkningar.
Antimykotika Ketokonazol, Itrakonazol Interaktion. Dessa mediciner kan öka mängden sildenafil i blodomloppet, vilket kan öka risken för biverkningar.
Antibiotika Clarithromycin, Erythromycin Interaktion. Dessa mediciner kan öka mängden sildenafil i blodomloppet, vilket kan öka risken för biverkningar.
HIV-mediciner Ritonavir, Saquinavir Interaktion. Dessa mediciner kan öka mängden sildenafil i blodomloppet, vilket kan öka risken för biverkningar.
Blodtrycksmediciner Amlodipin, Metoprolol Interaktion. Dessa mediciner kan sänka blodtrycket och att kombinera dem med Cenforce 150 mg kan orsaka ett plötsligt blodtrycksfall vilket kan vara farligt.
Grapefruktjuice N/A Interaktion. Grapefruktjuice kan öka mängden sildenafil i blodomloppet, vilket kan öka risken för biverkningar. Det är bäst att undvika grapefruktjuice när du tar in den.
Örter och kosttillskott L-arginin, Yohimbine Interaktion. Att kombinera dessa kosttillskott med sildenafilcitrat kan öka risken för biverkningar.
Medicinska tillstånd Hjärtsjukdom, lever- eller njursjukdom Interaktion. Dessa medicinska tillstånd kan kräva dosjusteringar eller noggrann övervakning vid intag.

Lagringsvillkor

Lagringsvillkor Detaljer
Temperatur Förvara i rumstemperatur, mellan 68°F till 77°F (20°C till 25°C).
Förpackning Förvara läkemedlet i originalförpackningen tills det ska användas.
Miljö Förvara på en sval, torr plats borta från direkt solljus eller fukt. Förvara inte Cenforce 150mg i badrummet eller andra fuktiga utrymmen.
Säkerhet Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.
Kassera Kassera utgången eller oanvänd medicin på rätt sätt, enligt lokala bestämmelser.

Vanliga frågor

F: Kan jag lita på kvaliteten på Cenforce 150 mg köpt online?
S: Kvaliteten på Cenforce 150 mg köpt online kan variera beroende på källan. Det är viktigt att köpa från ett välrenommerat och licensierat onlineapotek för att säkerställa läkemedlets kvalitet och säkerhet.

F: Är det okej att konsumera en liten mängd alkohol när du tar Cenforce 150 mg?
S: Att konsumera en liten mängd alkohol medan du tar det är i allmänhet säkert, men det är viktigt att vara uppmärksam på de potentiella biverkningarna och att undvika överdriven alkoholkonsumtion.

F: Hur hittar jag det bästa priset för Cenforce 150mg?
S: För att hitta det bästa priset för Cenforce 150mg, rekommenderas det att jämföra priser på olika apotek och leta efter rabatter eller kuponger som kan vara tillgängliga. Onlineapotek kan också erbjuda lägre priser, men det är viktigt att se till att de är licensierade och välrenommerade.

F: Kan kvinnor ta Cenforce 150mg?
S: Cenforce 150mg är avsett för behandling av erektil dysfunktion hos män och är inte godkänt för användning hos kvinnor. Därför rekommenderas i allmänhet inte kvinnor att ta Cenforce 150mg.

Recensioner

David Smith: "Cenforce 150mg har varit en livräddare för mig. Det har avsevärt förbättrat min förmåga att uppnå och bibehålla en erektion, och biverkningarna har varit minimala. Jag känner mig mer självsäker och tillfredsställd i mitt sexliv."

Gary McCray: "Jag var tveksam till att prova Cenforce 150mg, men jag är glad att jag gjorde det. Det har gjort stor skillnad i mitt sexliv och har förbättrat min relation med min partner. Den enda nackdelen är kostnaden, men det är värt det. för fördelarna."

David Taber: "Tyvärr fungerade inte Cenforce 150mg för mig. Jag upplevde ingen förbättring av min förmåga att uppnå eller bibehålla erektion, och jag upplevde några biverkningar. Jag undersöker för närvarande andra behandlingsalternativ med min vårdgivare."

Mark Newsome: "Cenforce 150mg har förändrat spelet för mig. Det har förbättrat mina erektioner och gjort det möjligt för mig att ha ett mer tillfredsställande sexliv. Den enda nackdelen är den milda huvudvärken jag upplever efter att ha tagit den."

Jacob Miller: "Jag var skeptisk till att ta Cenforce 150mg, men jag är glad att jag gjorde det. Det har förbättrat min sexuella prestation och har gett mig mer självförtroende i sovrummet. Biverkningarna har varit minimala, mestadels bara en täppt näsa."

Jared Sanchez: "Cenforce 150mg har fungerat bra för mig. Jag har upplevt några milda biverkningar, men fördelarna har vägt upp dem. Det har förbättrat mitt sexliv och gett mig mer självförtroende."

Jeffrey Ullman: "Jag har tagit Cenforce 150mg i några månader nu och det har varit bra. Det har förbättrat mina erektioner och har gjort det möjligt för mig att ha mer tillfredsställande sex med min partner. Den enda nackdelen är kostnaden, men jag tror att det är värt det för fördelarna."

Ansvarsfriskrivning: Informationen i denna bruksanvisning är endast avsedd i informationssyfte. Det är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Sök alltid råd från din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare med alla frågor du kan ha angående ett medicinskt tillstånd. Ignorera aldrig professionell medicinsk rådgivning eller vänta med att söka det på grund av något du har läst i denna bruksanvisning. Informationen på den här sidan kanske inte är tillämplig på dig, eftersom varje individs sjukdomshistoria och omständigheter är unika. Användning av all information som tillhandahålls på denna sida sker helt på egen risk. Tillverkaren av detta läkemedel är inte ansvarig för några skador eller negativa konsekvenser som uppstår vid användning av detta läkemedel utan vägledning och övervakning av en licensierad vårdgivare.