menu
close
Avgiftsfritt 1-866-625-9854

Generisk Sildalis 100mg + 20mg (Sildenafil Citrate + Tadalafil)

Innehållsförteckning:
 1. Vad är Sildalis?
 2. Hur det fungerar
 3. Indikationer för användning
 4. Dosering & hur man använder
 5. Möjliga biverkningar
 6. Läkemedelsinteraktioner
 7. Försiktighetsåtgärder
 8. Sildalis vs Viagra vs Cialis
 9. Vanliga frågor
 10. Recensioner

Vad är Sildalis?

Sildalis är ett generiskt läkemedel som används för att behandla erektil dysfunktion (ED) hos män. Den innehåller en kombination av sildenafilcitrat och tadalafil, som arbetar tillsammans för att förbättra blodflödet till penis och förbättra sexuell prestation. Läkemedlet ger en mer långvarig och mer potent effekt än båda läkemedlen ensamma, vilket gör det till ett populärt behandlingsalternativ för män som upplever ED. Det är dock viktigt att notera att tabletten inte ökar sexuell lust eller libido och kommer inte att bota ED. Innan du använder dessa piller är det viktigt att prata med en vårdgivare för att säkerställa att det är säkert och lämpligt för dina individuella behov. Med sin unika kombination av aktiva ingredienser har läkemedlet hjälpt många män att återfå sitt sexuella självförtroende och förbättra sin allmänna sexuella hälsa.

Handlingsmekanism

Det är en kombination av två aktiva ingredienser, sildenafilcitrat och tadalafil, som båda arbetar för att öka blodflödet till penis och möjliggöra erektion under sexuell stimulering. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i verkningsmekanismen för Sildalis 120mg och utforska hur det fungerar för att behandla ED.

Sildenafilcitrat och tadalafil är båda fosfodiesteras typ 5 (PDE5) hämmare. PDE5 är ett enzym som bryter ner cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP), en kemisk budbärare som hjälper till att slappna av de glatta musklerna i penis och öka blodflödet under sexuell stimulering.

Hos män med ED bryter PDE5 ner cGMP för snabbt, vilket resulterar i otillräckligt blodflöde till penis, vilket gör det svårt att uppnå och bibehålla en erektion. Sildenafil och tadalafil verkar genom att hämma PDE5, vilket gör att cGMP kan ackumuleras och förbättra blodflödet till penis, vilket resulterar i en ihållande erektion under sexuell aktivitet.

Sildenafilcitrat är den aktiva ingrediensen i Viagra, medan tadalafil är den aktiva ingrediensen i Cialis. Sildalis 120 mg är unik genom att den kombinerar fördelarna med båda läkemedlen för att ge en mer potent och mer långvarig effekt än båda läkemedlen ensamma.

När en man är sexuellt stimulerad frisätter hjärnan kväveoxid (NO), vilket utlöser produktionen av cGMP. cGMP får de glatta musklerna i penis att slappna av, vilket gör att blodkärlen vidgas och ökar blodflödet till penis, vilket leder till en erektion.

Detta läkemedel verkar genom att förstärka effekterna av NO och cGMP, vilket låter de glatta musklerna i penis slappna av och blodkärlen vidgas, vilket leder till förbättrat blodflöde till penis och underlättar en erektion under sexuell aktivitet. P-pillret är effektivt i upp till 36 timmar efter intag, vilket gör det till ett populärt val för män som söker en mer långvarig och effektiv behandling för ED.

Varför använda Sildalis?

 • Män med erektil dysfunktion: Läkemedlet används främst av män som har svårt att uppnå eller bibehålla en erektion tillräcklig för sexuell aktivitet. ED kan orsakas av fysiska, psykologiska eller livsstilsfaktorer, och läkemedlet är effektivt vid behandling av ED oavsett orsak.
 • Män med pulmonell arteriell hypertension: Den kan också användas av män med pulmonell arteriell hypertension (PAH), ett tillstånd där blodtrycket i artärerna som transporterar blod från hjärtat till lungorna är för högt. Sildenafilcitrat, en av de aktiva ingredienserna i läkemedlet, kan hjälpa till att slappna av väggarna i dessa blodkärl och sänka blodtrycket.
 • Män med Raynauds sjukdom: Produkten kan användas av män med Raynauds sjukdom, ett tillstånd där blodkärlen i fingrar och tår drar ihop sig och smalnar av, vilket orsakar smärta och domningar. Tadalafil, en av de aktiva ingredienserna i Sildalis, kan hjälpa till att slappna av dessa blodkärl och förbättra blodflödet.
 • Män med benign prostatahyperplasi: Den kan också användas av män med godartad prostatahyperplasi (BPH), ett tillstånd där prostatakörteln förstoras och kan orsaka urinvägsproblem. Tadalafil, en av de aktiva ingredienserna i läkemedlet, kan hjälpa till att slappna av musklerna i prostata och urinblåsa och förbättra urinvägssymtom.
 • Män som har provat andra ED-mediciner utan framgång: P-pillren kan användas av män som har provat andra ED-mediciner utan framgång. Kombinationen av sildenafilcitrat och tadalafil kan ge ett mer effektivt behandlingsalternativ för dessa individer.

Dosering och bruksanvisning

 • Sildalis tas vanligtvis oralt, 30 minuter till en timme före sexuell aktivitet.
 • Den rekommenderade dosen är vanligtvis 100 mg sildenafilcitrat och 20 mg tadalafil.
 • P-piller ska tas med ett helt glas vatten.
 • Den maximala rekommenderade dosen är 120 mg sildenafilcitrat och 20 mg tadalafil per dag.
 • Överskrid inte den maximala rekommenderade dosen, eftersom det kan öka risken för biverkningar.
 • P-piller bör inte tas mer än en gång om dagen.
 • Det kan tas med eller utan mat, men det rekommenderas att undvika en måltid med hög fetthalt innan du tar medicinen.
 • Grapefrukt eller grapefruktjuice bör undvikas när du tar detta läkemedel, eftersom det kan öka koncentrationen av medicinen i blodet och leda till en ökad risk för biverkningar.
 • Dosjusteringar kan vara nödvändiga för äldre patienter eller de med nedsatt njure eller lever.
 • Det är viktigt att du rådgör med din vårdgivare innan du tar dessa piller för att bestämma lämplig dos för dina individuella behov och medicinska historia.

Vilka är de potentiella biverkningarna?

Här är en tabell som listar potentiella Sildalis-biverkningar baserat på deras frekvens:
Frekvens av förekomst Biverkan
Mycket vanligt Huvudvärk
Ansiktsrodnad
Matsmältningsbesvär
Täppa näsan
Vanligt ryggont
Muskelvärk
Yrsel
Visionsförändringar
Plötslig hörselnedsättning
Plötslig synförlust
Bröstsmärtor
Priapism
Sällsynt Allergiska reaktioner
Illamående och kräkningar
Diarré
Utslag
Trång över bröstet
Ovanliga Onormal leverfunktion
Lågt blodtryck
Högt blodtryck
Ökad puls
Anfall
Mycket sällsynt Blod i urin eller avföring
Muskelsvaghet eller smärta
Stämningsförändringar

Det är viktigt att notera att även om dessa är några av de potentiella biverkningarna som är förknippade med detta läkemedel, kommer inte alla som tar medicinen att uppleva dem.

Dessutom kan frekvensen av förekomsten av varje biverkning variera beroende på faktorer som ålder, hälsotillstånd och dosering. Om du har några funderingar eller frågor om potentiella biverkningar av ditt läkemedel, tala med din vårdgivare. De kan hjälpa dig att förstå riskerna och fördelarna med medicinen och avgöra om det är rätt för dig.

Läkemedelsinteraktioner

Här är en lista över potentiella läkemedelsinteraktioner med Sildalis (sildenafil 100mg tadalafil 20mg) kategoriserade efter deras interaktionsnivå:

Möjliga läkemedelsinteraktioner:
 • Antibiotika: Erytromycin, Klaritromycin, Azitromycin
 • Antimykotika: Ketokonazol, Itrakonazol
 • HIV-läkemedel: Ritonavir, Saquinavir
 • Grapefruktjuice
 • Proteashämmare: Indinavir, Nelfinavir, Ritonavir
 • Antidepressiva medel: Fluoxetin, Paroxetin, Sertralin
 • Vissa antibiotika: Rifampin, Rifabutin
 • Antikonvulsiva medel: karbamazepin, fenytoin
 • Antipsykotiska läkemedel: Haloperidol, Klorpromazin
 • Andra mediciner mot erektil dysfunktion: Tadalafil, Sildenafil
 • PDE-5-hämmare: Avanafil, Vardenafil
Säkra läkemedelsinteraktioner:
 • Blodtrycksmediciner: Amlodipin, Diltiazem, Verapamil
 • Antihypertensiva läkemedel: Enalapril, Lisinopril, Hydroklortiazid
Kontraindicerade läkemedelsinteraktioner:
 • Nitrat: nitroglycerin, isosorbiddinitrat, isosorbidmononitrat
 • Alfablockerare: Tamsulosin, Terazosin, Doxazosin
 • Andra mediciner för pulmonell arteriell hypertension (PAH): Riociguat
 • Kväveoxiddonatorer: Amylnitrat, Nitroglycerin
 • Alkohol
 • Nitroprusside
 • Vissa mediciner för hjärtsjukdomar: Atenolol, Metoprolol, Nitroglycerin
Det är viktigt att notera att detta inte är en uttömmande lista över potentiella läkemedelsinteraktioner med Sildalis 120 mg. Informera alltid din vårdgivare om alla mediciner och kosttillskott du tar innan du börjar med dessa piller. De kan hjälpa dig att avgöra om det finns några potentiella läkemedelsinteraktioner och om detta läkemedel är säkert för dig att ta.

Försiktighetsåtgärder

Här är några försiktighetsåtgärder att tänka på när du använder Sildalis 100mg + 20mg:
 • Var försiktig när du tar detta läkemedel om du har en historia av njur- eller leversjukdom, eftersom dessa tillstånd kan påverka hur din kropp behandlar medicinen.
 • Om du tar medicin mot högt blodtryck, prata med din vårdgivare innan du tar dessa piller, eftersom det kan orsaka ett blodtrycksfall.
 • Undvik att ta dessa piller tillsammans med måltider med hög fetthalt, eftersom det kan fördröja verkan och minska dess effektivitet.
 • Om du upplever bröstsmärtor, illamående eller andra symtom på hjärtinfarkt när du tar detta läkemedel, sök omedelbart läkare.
 • Var försiktig när du tar detta läkemedel om du har en historia av blödningsrubbningar eller magsår.
 • Om du upplever en allergisk reaktion mot sildenafil eller tadalafil, sluta ta medicinen och uppsök omedelbart läkare.
 • Ta inte detta läkemedel om du redan tar medicin för erektil dysfunktion eller pulmonell arteriell hypertoni.
 • Om du är över 65 år, var försiktig när du tar dessa piller, eftersom du kan vara mer känslig för dess effekter.
 • Kvinnor bör inte ta detta läkemedel, eftersom det endast är avsett för män.
 • Förvara läkemedlet utom räckhåll för barn och husdjur.
Genom att följa dessa försiktighetsåtgärder och använda dessa piller enligt anvisningar från din vårdgivare, kan du hjälpa till att minska risken för biverkningar och säkerställa att medicinen är säker och effektiv för dig. Om du har några funderingar eller frågor om att använda detta läkemedel, prata med din vårdgivare.

Sildalis vs Viagra vs Cialis

Dessa är alla mediciner som används för att behandla erektil dysfunktion hos män. Även om de fungerar på liknande sätt för att förbättra blodflödet till penis och hjälpa till att uppnå och bibehålla erektioner, finns det vissa skillnader mellan dem. Här är några potentiella skillnader mellan Sildalis, Viagra och Cialis:
 • Aktiva ingredienser: Sildalis innehåller både sildenafil och tadalafil, medan Viagra endast innehåller sildenafil och Cialis endast innehåller tadalafil.
 • Verkande: Sildalis och Viagra börjar vanligtvis verka inom 30-60 minuter, medan det kan ta upp till 2 timmar innan Cialis träder i kraft.
 • Verksamhetens varaktighet: Sildalis kan vara i upp till 36 timmar, Cialis kan vara upp till 36 timmar och Viagra varar vanligtvis 4-6 timmar.
 • Flexibilitet när det gäller timing av sexuell aktivitet: Sildalis och Cialis ger mer flexibilitet vid timing av sexuell aktivitet på grund av deras längre verkanstid, medan Viagra kräver mer exakt timing.
 • Biverkningar: Alla tre medicinerna kan orsaka potentiella biverkningar, men de specifika biverkningarna och deras svårighetsgrad kan variera.
 • Dosering: Sildalis är vanligtvis tillgänglig i en dos på 120 mg, medan Viagra och Cialis finns i olika doser (25 mg, 50 mg och 100 mg för Viagra och 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg för Cialis).
 • Kostnad: Kostnaden för dessa mediciner kan variera beroende på faktorer som dos, apotek och försäkringsskydd.
 • Säkerhet: Alla tre medicinerna anses generellt vara säkra när de används enligt anvisningarna och under överinseende av en vårdgivare. De kan dock interagera med vissa mediciner och kanske inte vara säkra för män med vissa medicinska tillstånd.
 • Effektivitet: Effektiviteten av dessa mediciner kan variera från person till person, och vissa män kan tycka att en medicin fungerar bättre för dem än en annan.
Det är viktigt att prata med en vårdgivare för att avgöra vilken medicin som är det bästa alternativet för dig baserat på dina specifika behov och medicinska historia.

Vanliga frågor

F: Hur ska Sildalis förvaras?

S: Läkemedlet ska förvaras i rumstemperatur, borta från fukt och värme. Förvara läkemedlet utom räckhåll för barn.

F: Hur länge håller Sildalis?

S: Det varar vanligtvis i genomsnitt 4-6 timmar. Varaktigheten kan dock vara längre för vissa individer beroende på deras ämnesomsättning och andra faktorer. Det är viktigt att följa doseringsinstruktionerna från en sjukvårdspersonal och inte ta mer än en dos under en 24-timmarsperiod.

F: Hur ofta kan jag ta Sildalis?

S: Det ska tas enligt anvisningar från en vårdgivare. Ta inte mer än en dos Sildigra under en 24-timmarsperiod.

F: Kan p-piller tas med mat?

S: Det kan tas med eller utan mat. En måltid med hög fetthalt kan dock fördröja verkan.

F: Hur länge kan du behålla Sildalis 120 mg?

S: Hållbarheten för detta läkemedel varierar beroende på faktorer som lagringsförhållanden och tillverkningsdatum. Vanligtvis har den en hållbarhet på cirka 2-3 år. Det är dock alltid viktigt att kontrollera utgångsdatumet innan du använder Sildalis 100mg + 20mg eller något annat läkemedel och att kassera eventuellt utgånget läkemedel. Korrekt förvaring, som att förvara den på en sval, torr plats borta från direkt solljus, kan bidra till att förlänga läkemedlets hållbarhet.

F: Kan jag köpa billiga Sildalis 120mg?

S: Det är möjligt att köpa sildalis 120 mg med rabatt, men det är viktigt att vara försiktig när du köper den. För att säkerställa säkerhet och kvalitet, rekommenderas det att endast köpa Sildalis från licensierade och välrenommerade källor, oavsett om det är online eller offline. Dessutom är det viktigt att rådgöra med en sjukvårdspersonal innan du tar medicin för erektil dysfunktion.

F: Kan detta läkemedel tas av kvinnor?

S: Den är inte avsedd för användning av kvinnor och bör endast användas av män som har diagnostiserats med erektil dysfunktion.

F: Är det säkert att ta med alkohol?

S: Det rekommenderas inte att ta ED-medicin med alkohol, eftersom detta kan öka risken för biverkningar och minska effekten av medicinen.

F: Hur lång tid tar det för Sildalis att börja arbeta?

S: Det börjar vanligtvis verka inom 30-60 minuter efter att du tagit medicinen.

F: Kan detta läkemedel tas tillsammans med nitratmediciner?

S: Det bör inte tas med nitratmediciner, eftersom detta kan orsaka ett farligt blodtrycksfall.

F: Kan det tas av män med diabetes?

S: Män med diabetes kanske kan använda läkemedlet, även om det är viktigt att diskutera detta med en vårdgivare för att säkerställa säkerhet och effektivitet.

Recensioner

Richard: "Jag var tveksam till att prova detta stimulerande, men jag är så glad att jag gjorde det. Det har förändrat mitt sexliv. Jag har märkt en betydande förbättring av mina erektioner, och jag känner mig mer självsäker i sovrummet . Det är lätt att ta och har inte haft några märkbara biverkningar."

Alex: "Jag har använt Sildalis 120 mg i några månader nu, och det har varit till stor hjälp för att hantera min erektil dysfunktion. Jag har märkt en betydande förbättring av mina erektioner, och jag känner mig mer säker på min förmåga att prestera. . Det är också lätt att ta och har inte haft några negativa biverkningar."

George: "Jag var skeptisk till att använda medicin, men min läkare rekommenderade det, så jag gav det ett försök. Det har förändrat spelet för mig. Jag kan nu uppnå och bibehålla en erektion under längre perioder, och det har gjorts en betydande förbättring av mitt sexliv. Jag köper sildalis 120mg online och det är mycket billigare"

Elvis: "P-pillret har gjort underverk för mig. Jag har använt det i några veckor nu, och jag har märkt stor skillnad i mina erektioner. Det är också lätt att ta och har inte haft några märkbara biverkningar. Jag har mycket rekommenderar det till alla som kämpar med erektil dysfunktion."

Martin: "Jag har provat några olika mediciner för min erektil dysfunktion, men Sildalis (Indien) har varit den mest effektiva. Det har hjälpt mig att uppnå och bibehålla starka erektioner, och jag har märkt en betydande förbättring av min övergripande sexuella tillfredsställelse. "

Ollie: "Det har varit en livräddare för mig. Jag kämpade med erektil dysfunktion och det påverkade verkligen mitt förhållande. Men sedan jag började ta Nizagara har jag kunnat prestera bättre i sovrummet och min partner har märkt en stor förbättring . Dessa sildalis recensioner är alla sanna. Rekommenderas varmt!"

Anthony: "Jag var lite orolig för att köpa generisk Sildalis (sildenafil tadalafil), men jag är så glad att jag gjorde det. Det har hjälpt mig att uppnå en stark och varaktig erektion, vilket jag inte kunde göra tidigare. Det är också lätt att ta och har inte haft några negativa biverkningar för mig."

Gregory: " Det här läkemedlet har gjort en enorm skillnad i mitt sexliv. Jag har märkt en betydande förbättring av mina erektioner, och jag kan nu ha tillfredsställande och tillfredsställande sex med min partner. Jag skulle definitivt rekommendera det till alla som upplever det. erektil dysfunktion."

Will: "Jag har använt Sildalis (sildenafil+tadalafil) 120 mg i några månader nu, och jag är verkligen nöjd med resultaten. Det har hjälpt mig att uppnå och behålla en stark erektion, och jag känner mig mer säker på min förmåga att prestera sexuellt. Det är också lätt att ta och har inte haft några märkbara biverkningar."

Frank: "Det här läkemedlet är fantastiskt. Jag kände mig väldigt självmedveten om min erektil dysfunktion, men sedan jag började ta Nizagara har jag märkt en stor förbättring av mina erektioner. Det har gett mig tillbaka mitt självförtroende och förbättrat mitt sexliv avsevärt. . Det var en smart idé att köpa sildalis online, sparade mycket"

Ansvarsfriskrivning: Informationen på den här sidan är endast avsedd i informationssyfte. Det är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Sök alltid råd från din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare med alla frågor du kan ha angående ett medicinskt tillstånd. Ignorera aldrig professionell medicinsk rådgivning eller vänta med att söka det på grund av något du har läst i denna bruksanvisning. Informationen på denna sida är inte tillämplig på dig, eftersom varje individs sjukdomshistoria och omständigheter är unika. Användning av all information som tillhandahålls på denna sida sker helt på egen risk. Tillverkaren av detta läkemedel är inte ansvarig för några skador eller negativa konsekvenser till följd av användningen av detta läkemedel utan vägledning och övervakning av en licensierad vårdgivare.