menu
close
Gratis 1-866-625-9854

Generisk Sildalis 100mg + 20mg (Sildenafil Citrate + Tadalafil)

Innholdsfortegnelse:
 1. Hva er Sildalis?
 2. Slik fungerer det
 3. Indikasjoner for bruk
 4. Dosering & hvordan du bruker
 5. Potensielle bivirkninger
 6. Medikamentinteraksjoner
 7. Forholdsregler
 8. Sildalis vs Viagra vs Cialis
 9. Ofte stilte spørsmål
 10. anmeldelser

Hva er Sildalis?

Sildalis er en generisk medisin som brukes til å behandle erektil dysfunksjon (ED) hos menn. Den inneholder en kombinasjon av sildenafilcitrat og tadalafil, som jobber sammen for å forbedre blodstrømmen til penis og forbedre seksuell ytelse. Legemidlet gir en mer langvarig og kraftigere effekt enn begge medikamentene alene, noe som gjør det til et populært behandlingsalternativ for menn som opplever ED. Det er imidlertid viktig å merke seg at tabletten ikke øker seksuell lyst eller libido og vil ikke kurere ED. Før du bruker disse pillene, er det avgjørende å snakke med en helsepersonell for å sikre at det er trygt og passende for dine individuelle behov. Med sin unike kombinasjon av aktive ingredienser har stoffet hjulpet mange menn til å gjenvinne sin seksuelle selvtillit og forbedre sin generelle seksuelle helse.

Handlingsmekanisme

Det er en kombinasjon av to aktive ingredienser, sildenafilcitrat og tadalafil, som begge jobber for å øke blodstrømmen til penis og muliggjøre ereksjon under seksuell stimulering. I denne artikkelen vil vi fordype oss i virkningsmekanismen til Sildalis 120mg og utforske hvordan det fungerer for å behandle ED.

Sildenafilcitrat og tadalafil er begge fosfodiesterase type 5 (PDE5)-hemmere. PDE5 er et enzym som bryter ned syklisk guanosinmonofosfat (cGMP), en kjemisk budbringer som hjelper til med å slappe av de glatte musklene i penis og øke blodstrømmen under seksuell stimulering.

Hos menn med ED bryter PDE5 ned cGMP for raskt, noe som resulterer i utilstrekkelig blodtilførsel til penis, noe som gjør det vanskelig å oppnå og opprettholde en ereksjon. Sildenafil og tadalafil virker ved å hemme PDE5, noe som lar cGMP akkumulere og forbedre blodstrømmen til penis, noe som resulterer i en vedvarende ereksjon under seksuell aktivitet.

Sildenafilcitrat er den aktive ingrediensen i Viagra, mens tadalafil er den aktive ingrediensen i Cialis. Sildalis 120 mg er unik ved at den kombinerer fordelene med begge legemidlene for å gi en mer potent og langvarig effekt enn begge legemidlene alene.

Når en mann blir seksuelt stimulert, frigjør hjernen nitrogenoksid (NO), som utløser produksjonen av cGMP. cGMP får de glatte musklene i penis til å slappe av, slik at blodårene utvider seg og øker blodstrømmen til penis, noe som fører til ereksjon.

Denne medisinen virker ved å forsterke effekten av NO og cGMP, slik at de glatte musklene i penis kan slappe av og blodårene utvides, noe som fører til forbedret blodtilførsel til penis og letter en ereksjon under seksuell aktivitet. Pillen er effektiv i opptil 36 timer etter inntak, noe som gjør den til et populært valg for menn som søker en mer langvarig og effektiv behandling for ED.

Hvorfor bruke Sildalis?

 • Menn med erektil dysfunksjon: Legemidlet brukes primært av menn som har problemer med å oppnå eller opprettholde en ereksjon som er tilstrekkelig for seksuell aktivitet. ED kan være forårsaket av fysiske, psykologiske eller livsstilsfaktorer, og medisinen er effektiv til å behandle ED uansett årsak.
 • Menn med pulmonal arteriell hypertensjon: Den kan også brukes av menn med pulmonal arteriell hypertensjon (PAH), en tilstand der blodtrykket i arteriene som frakter blod fra hjertet til lungene er for høyt. Sildenafilcitrat, en av de aktive ingrediensene i stoffet, kan bidra til å slappe av veggene i disse blodårene og senke blodtrykket.
 • Menn med Raynauds sykdom: Produktet kan brukes av menn med Raynauds sykdom, en tilstand der blodårene i fingrene og tærne trekker seg sammen og smalner, og forårsaker smerte og nummenhet. Tadalafil, en av de aktive ingrediensene i Sildalis, kan bidra til å slappe av disse blodårene og forbedre blodstrømmen.
 • Menn med benign prostatahyperplasi: Den kan også brukes av menn med godartet prostatahyperplasi (BPH), en tilstand der prostatakjertelen blir forstørret og kan forårsake urinproblemer. Tadalafil, en av de aktive ingrediensene i stoffet, kan bidra til å slappe av musklene i prostata og blære og forbedre urinveissymptomer.
 • Menn som har prøvd andre ED-medisiner uten å lykkes: Pillene kan brukes av menn som har prøvd andre ED-medisiner uten å lykkes. Kombinasjonen av sildenafilcitrat og tadalafil kan gi et mer effektivt behandlingsalternativ for disse personene.

Dosering og bruksanvisning

 • Sildalis tas vanligvis oralt, 30 minutter til en time før seksuell aktivitet.
 • Den anbefalte dosen er vanligvis 100 mg sildenafilcitrat og 20 mg tadalafil.
 • Pillen bør tas med et fullt glass vann.
 • Maksimal anbefalt dose er 120 mg sildenafilcitrat og 20 mg tadalafil per dag.
 • Ikke overskrid den maksimale anbefalte dosen, da det kan øke risikoen for bivirkninger.
 • Pillen bør ikke tas mer enn én gang daglig.
 • Det kan tas med eller uten mat, men det anbefales å unngå et fettrikt måltid før du tar medisinen.
 • Grapefrukt eller grapefruktjuice bør unngås mens du tar dette legemidlet, da det kan øke konsentrasjonen av medisinen i blodet og føre til økt risiko for bivirkninger.
 • Dosejusteringer kan være nødvendig for eldre pasienter eller de med nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
 • Det er viktig å rådføre seg med helsepersonell før du tar disse pillene for å bestemme riktig dosering for dine individuelle behov og sykehistorie.

Hva er de potensielle bivirkningene?

Her er en tabell som viser potensielle Sildalis-bivirkninger basert på hvor ofte de forekommer:
Frekvens av forekomst Bivirkning
Veldig vanlig Hodepine
Ansiktsspyling
fordøyelsesbesvær
Tett nese
Vanlig Ryggsmerter
Muskelsmerter
Svimmelhet
Visjonsendringer
Plutselig hørselstap
Plutselig synstap
Brystsmerter
Priapisme
Sjelden Allergiske reaksjoner
Kvalme og oppkast
Diaré
Utslett
Tetthet i brystet
Uvanlig Unormal leverfunksjon
Lavt blodtrykk
Høyt blodtrykk
Økt hjertefrekvens
Anfall
Veldig sjelden Blod i urin eller avføring
Muskelsvakhet eller smerte
Humørskifter

Det er viktig å merke seg at selv om dette er noen av de potensielle bivirkningene forbundet med denne medisinen, vil ikke alle som tar medisinen oppleve dem.

I tillegg kan hyppigheten av forekomsten av hver bivirkning variere avhengig av faktorer som alder, helsestatus og dosering. Hvis du har noen bekymringer eller spørsmål om de potensielle bivirkningene av stoffet ditt, snakk med helsepersonell. De kan hjelpe deg med å forstå risikoene og fordelene med medisinen og avgjøre om den er riktig for deg.

Medikamentinteraksjoner

Her er en liste over potensielle legemiddelinteraksjoner med Sildalis (sildenafil 100mg tadalafil 20mg) kategorisert etter deres interaksjonsnivå:

Mulige legemiddelinteraksjoner:
 • Antibiotika: Erytromycin, Klaritromycin, Azitromycin
 • Soppdrepende medisiner: Ketokonazol, Itrakonazol
 • HIV-medisiner: Ritonavir, Saquinavir
 • Grapefruktjuice
 • Proteasehemmere: Indinavir, Nelfinavir, Ritonavir
 • Antidepressiva: Fluoksetin, Paroksetin, Sertralin
 • Enkelte antibiotika: Rifampin, Rifabutin
 • Antikonvulsiva: karbamazepin, fenytoin
 • Antipsykotiske medisiner: Haloperidol, Klorpromazin
 • Andre medisiner for erektil dysfunksjon: Tadalafil, Sildenafil
 • PDE-5-hemmere: Avanafil, Vardenafil
Trygge legemiddelinteraksjoner:
 • Blodtrykksmedisiner: Amlodipin, Diltiazem, Verapamil
 • Antihypertensive medisiner: Enalapril, Lisinopril, Hydroklortiazid
Kontraindiserte legemiddelinteraksjoner:
 • Nitrater: nitroglyserin, isosorbiddinitrat, isosorbidmononitrat
 • Alfablokkere: Tamsulosin, Terazosin, Doxazosin
 • Andre medisiner for pulmonal arteriell hypertensjon (PAH): Riociguat
 • Nitroglysedonorer: Amylnitrat, nitroglyserin
 • Alkohol
 • Nitroprusside
 • Visse medisiner for hjertesykdommer: Atenolol, Metoprolol, Nitroglycerin
Det er viktig å merke seg at dette ikke er en uttømmende liste over potensielle legemiddelinteraksjoner med Sildalis 120mg. Informer alltid helsepersonell om alle medisiner og kosttilskudd du tar før du starter disse pillene. De kan hjelpe deg med å finne ut om det er noen potensielle legemiddelinteraksjoner og om dette legemidlet er trygt for deg å ta.

Forholdsregler

Her er noen forholdsregler du bør huske på når du bruker Sildalis 100mg + 20mg:
 • Vær forsiktig når du tar dette stoffet hvis du har en historie med nyre- eller leversykdom, da disse tilstandene kan påvirke hvordan kroppen din behandler medisinen.
 • Hvis du tar medisiner for høyt blodtrykk, snakk med helsepersonell før du tar disse pillene, da det kan føre til blodtrykksfall.
 • Unngå å ta disse pillene sammen med måltider med høyt fettinnhold, da dette kan forsinke virkningen og redusere effektiviteten.
 • Hvis du opplever brystsmerter, kvalme eller andre symptomer på hjerteinfarkt mens du tar denne medisinen, oppsøk lege umiddelbart.
 • Vær forsiktig når du tar dette stoffet hvis du har en historie med blødningsforstyrrelser eller magesår.
 • Hvis du opplever en allergisk reaksjon på sildenafil eller tadalafil, slutte å ta medisinen og oppsøk lege umiddelbart.
 • Ikke ta dette stoffet hvis du allerede tar medisiner for erektil dysfunksjon eller pulmonal arteriell hypertensjon.
 • Hvis du er over 65 år, vær forsiktig når du tar disse pillene, da du kan være mer følsom for effektene.
 • Kvinner bør ikke ta dette stoffet, siden det kun er beregnet på menn.
 • Oppbevar medisinen utilgjengelig for barn og kjæledyr.
Ved å følge disse forholdsreglene og bruke disse pillene som anvist av helsepersonell, kan du bidra til å redusere risikoen for bivirkninger og sikre at medisinen er trygg og effektiv for deg. Hvis du har noen bekymringer eller spørsmål om bruk av dette legemidlet, snakk med helsepersonell.

Sildalis vs Viagra vs Cialis

Disse er alle medisiner som brukes til å behandle erektil dysfunksjon hos menn. Mens de jobber på lignende måter for å forbedre blodstrømmen til penis og bidra til å oppnå og opprettholde ereksjon, er det noen forskjeller mellom dem. Her er noen potensielle forskjeller mellom Sildalis, Viagra og Cialis:
 • Aktive ingredienser: Sildalis inneholder både sildenafil og tadalafil, mens Viagra inneholder kun sildenafil og Cialis inneholder kun tadalafil.
 • Virkningsstart: Sildalis og Viagra begynner vanligvis å virke innen 30–60 minutter, mens det kan ta opptil 2 timer før Cialis trer i kraft.
 • Virketid: Sildalis kan vare i opptil 36 timer, Cialis kan vare i opptil 36 timer, og Viagra varer vanligvis i 4-6 timer.
 • Fleksibilitet i timing av seksuell aktivitet: Sildalis og Cialis gir mer fleksibilitet i timing av seksuell aktivitet på grunn av deres lengre virketid, mens Viagra krever mer presis timing.
 • Bivirkninger: Alle tre medisinene kan forårsake potensielle bivirkninger, men de spesifikke bivirkningene og alvorlighetsgraden kan variere.
 • Dosering: Sildalis er vanligvis tilgjengelig i en dose på 120 mg, mens Viagra og Cialis kommer i forskjellige doser (25 mg, 50 mg og 100 mg for Viagra og 2,5 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg for Cialis).
 • Kostnad: Kostnaden for disse medisinene kan variere avhengig av faktorer som dose, apotek og forsikringsdekning.
 • Sikkerhet: Alle tre medisinene anses generelt som trygge når de brukes som anvist og under tilsyn av en helsepersonell. Imidlertid kan de samhandle med visse medisiner og er kanskje ikke trygge for menn med visse medisinske tilstander.
 • Effektivitet: Effektiviteten til disse medisinene kan variere fra person til person, og noen menn kan oppleve at en medisin virker bedre for dem enn en annen.
Det er viktig å snakke med en helsepersonell for å finne ut hvilken medisin som er det beste alternativet for deg basert på dine spesifikke behov og medisinske historie.

Vanlige spørsmål

Spørsmål: Hvordan bør Sildalis oppbevares?

A: Legemidlet bør oppbevares ved romtemperatur, vekk fra fuktighet og varme. Hold medisinen utilgjengelig for barn.

Spørsmål: Hvor lenge varer Sildalis?

A: Det varer vanligvis i gjennomsnitt 4-6 timer. Imidlertid kan varigheten være lengre for noen individer avhengig av deres metabolisme og andre faktorer. Det er viktig å følge doseringsinstruksjonene gitt av helsepersonell og ikke ta mer enn én dose i løpet av en 24-timers periode.

Spørsmål: Hvor ofte kan jeg ta Sildalis?

A: Det bør tas som anvist av en helsepersonell. Ikke ta mer enn én dose Sildigra i løpet av en 24-timers periode.

Spørsmål: Kan pillen tas med mat?

A: Det kan tas med eller uten mat. Imidlertid kan et fettrikt måltid forsinke virkningen.

Spørsmål: Hvor lenge kan du beholde Sildalis 120 mg?

A: Holdbarheten til dette stoffet varierer avhengig av faktorer som lagringsforhold og produksjonsdato. Vanligvis har den en holdbarhet på rundt 2-3 år. Det er imidlertid alltid viktig å sjekke utløpsdatoen før du bruker Sildalis 100mg + 20mg eller andre medikamenter og å kassere alle utgåtte legemidler. Riktig oppbevaring, for eksempel å holde den på et kjølig, tørt sted vekk fra direkte sollys, kan bidra til å forlenge holdbarheten til medisinen.

Spørsmål: Kan jeg kjøpe billig Sildalis 120mg?

A: Det er mulig å kjøpe sildalis 120 mg med rabatt, men det er viktig å være forsiktig når du kjøper den. For å sikre sikkerhet og kvalitet, anbefales det å kun kjøpe Sildalis fra lisensierte og anerkjente kilder, enten online eller offline. I tillegg er det viktig å konsultere en helsepersonell før du tar medisiner for erektil dysfunksjon.

Spørsmål: Kan dette stoffet tas av kvinner?

A: Det er ikke beregnet for bruk av kvinner og skal kun brukes av menn som har blitt diagnostisert med erektil dysfunksjon.

Spørsmål: Er det trygt å ta med alkohol?

A: Det anbefales ikke å ta ED-medisin med alkohol, da dette kan øke risikoen for bivirkninger og redusere effekten av medisinen.

Spørsmål: Hvor lang tid tar det før Sildalis begynner å jobbe?

A: Det begynner vanligvis å virke innen 30-60 minutter etter at du har tatt medisinen.

Spørsmål: Kan dette stoffet tas sammen med nitratmedisiner?

A: Det bør ikke tas sammen med nitratmedisiner, da dette kan forårsake et farlig blodtrykksfall.

Spørsmål: Kan det tas av menn med diabetes?

A: Menn med diabetes kan være i stand til å bruke stoffet, selv om det er viktig å diskutere dette med en helsepersonell for å sikre sikkerhet og effektivitet.

Anmeldelser

Richard: "Jeg var nølende med å prøve dette sentralstimulerende middelet, men jeg er så glad jeg gjorde det. Det har forandret sexlivet mitt. Jeg har merket en betydelig forbedring i ereksjonen, og jeg føler meg tryggere på soverommet. Den er lett å ta og har ikke hatt noen merkbare bivirkninger."

Alex: "Jeg har brukt Sildalis 120 mg i noen måneder nå, og det har vært til stor hjelp i å håndtere min erektil dysfunksjon. Jeg har lagt merke til en betydelig forbedring i ereksjonene mine, og jeg føler meg tryggere på min evne til å prestere. . Det er også lett å ta og har ikke hatt noen negative bivirkninger."

George: "Jeg var skeptisk til å bruke medisin, men legen min anbefalte det, så jeg prøvde det. Det har vært en gamechanger for meg. Jeg er nå i stand til å oppnå og opprettholde en ereksjon i lengre perioder, og det er gjort en betydelig forbedring i sexlivet mitt. Jeg kjøper sildalis 120mg på nettet og det er mye billigere"

Elvis: "Pillen har gjort underverker for meg. Jeg har brukt den i noen uker nå, og jeg har merket stor forskjell på ereksjonen. Den er også lett å ta og har ikke hatt noen merkbare bivirkninger. anbefaler det til alle som sliter med erektil dysfunksjon."

Martin: "Jeg har prøvd noen forskjellige medisiner for min erektil dysfunksjon, men Sildalis (India) har vært den mest effektive. Det har hjulpet meg med å oppnå og opprettholde sterke ereksjoner, og jeg har merket en betydelig forbedring i min generelle seksuelle tilfredshet. "

Ollie: "Det har vært en livredder for meg. Jeg slet med erektil dysfunksjon og det påvirket virkelig forholdet mitt. Men siden jeg begynte å ta Nizagara, har jeg vært i stand til å prestere bedre på soverommet og partneren min har merket en stor forbedring . Disse sildalis-anmeldelsene er alle sanne. Anbefales på det sterkeste!"

Anthony: "Jeg var litt bekymret for å kjøpe generisk Sildalis (sildenafil tadalafil), men jeg er så glad jeg gjorde det. Det har hjulpet meg med å oppnå en sterk og varig ereksjon, som jeg ikke var i stand til før. Det er også lett å gjøre ta og har ikke hatt noen negative bivirkninger for meg."

Gregory: " Dette stoffet har gjort en enorm forskjell i sexlivet mitt. Jeg har lagt merke til en betydelig forbedring i ereksjonene mine, og jeg er nå i stand til å ha tilfredsstillende og tilfredsstillende sex med partneren min. Jeg vil definitivt anbefale det til alle som opplever erektil dysfunksjon."

Will: "Jeg har brukt Sildalis (sildenafil+tadalafil) 120 mg i noen måneder nå, og jeg er veldig fornøyd med resultatene. Det har hjulpet meg med å oppnå og opprettholde en sterk ereksjon, og jeg føler meg mer trygg på min evne. å prestere seksuelt. Det er også lett å ta og har ikke hatt noen merkbare bivirkninger."

Frank: "Dette stoffet er fantastisk. Jeg følte meg veldig selvbevisst om min erektil dysfunksjon, men siden jeg begynte å ta Nizagara, har jeg merket en stor forbedring i ereksjonene mine. Det har gitt meg tilbake selvtilliten og forbedret sexlivet mitt enormt. . Det var en smart idé å kjøpe sildalis på nett, sparte mye"

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på denne siden er kun ment for informasjonsformål. Det er ikke ment å være en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Søk alltid råd fra legen din eller annen kvalifisert helsepersonell med spørsmål du måtte ha angående en medisinsk tilstand. Aldri se bort fra profesjonelle medisinske råd eller utsett å søke det på grunn av noe du har lest i denne bruksanvisningen. Informasjonen gitt på denne siden gjelder ikke for deg, siden hvert individs medisinske historie og omstendigheter er unike. Bruk av all informasjon gitt på denne siden er utelukkende på egen risiko. Produsenten av dette legemidlet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller uheldige konsekvenser som følge av bruk av denne medisinen uten veiledning og tilsyn fra en lisensiert helsepersonell.