menu
close
Gratis 1-866-625-9854

Silagra 100 MG tabletter (Sildenafil)

Innholdsfortegnelse:
 1. Hva er Silagra?
 2. Handlingsmekanisme
 3. Indikasjoner for bruk
 4. Hvordan brukes Silagra 100 mg?
 5. Kontraindikasjoner for bruk
 6. Doseringsinstruksjoner
 7. Bivirkninger
 8. Interaksjoner med andre medisiner
 9. Interaksjoner med mat og drikke
 10. Instruksjoner for lagring
 11. Legemiddelprodusenter
 12. Ofte stilte spørsmål
 13. anmeldelser

Hva er Silagra?

Silagra er en generisk medisin utviklet for å hjelpe menn som lider av erektil dysfunksjon (ED). Det er et merkenavn for det generiske stoffet sildenafilcitrat, som også er den aktive ingrediensen i andre populære generiske ED-medisiner som Viagra. Det virker ved å hemme et enzym kalt fosfodiesterase type 5 (PDE5), som kan bidra til å øke blodstrømmen til penis, noe som resulterer i forbedret erektil funksjon. Det tas vanligvis oralt i tablettform, og effekten kan vare i opptil 4 timer. Det er imidlertid viktig å merke seg at stoffet ikke passer for alle og kun bør tas under veiledning av en helsepersonell. Hvis du opplever ED-symptomer, anbefales det å snakke med legen din for å finne ut om disse pillene er riktige for deg.

Hvordan fungerer det?

Silagra 100 mg inneholder sildenafilcitrat, som virker ved å slappe av blodårene i penis, noe som gir økt blodstrøm og dermed bidrar til å oppnå og opprettholde en ereksjon.

Virkningsmekanismen til legemidlet er basert på hemming av et enzym kalt fosfodiesterase type 5 (PDE5). PDE5 er et enzym som er ansvarlig for å bryte ned en kjemisk budbringer kalt syklisk guanosinmonofosfat (cGMP). cGMP er et molekyl som spiller en viktig rolle i reguleringen av blodstrømmen i penis.

Når en mann er seksuelt opphisset, frigjør nervene i penis en kjemisk budbringer kalt nitrogenoksid (NO). NO stimulerer produksjonen av cGMP, som får blodårene i penis til å slappe av og utvide seg. Dette lar mer blod strømme inn i penis, noe som fører til en ereksjon.

Men hos menn med ED forstyrrer virkningen av PDE5 prosessen med cGMP-produksjon. PDE5 bryter ned cGMP, noe som fører til en reduksjon i blodstrømmen til penis og vanskeligheter med å oppnå og opprettholde ereksjon.

Sildenafilcitrat virker ved å hemme PDE5, og øker dermed nivåene av cGMP i penis. Dette får blodårene til å slappe av og utvide seg, slik at mer blod strømmer inn i penis, noe som fører til ereksjon. Legemidlet forårsaker ikke ereksjon alene; seksuell stimulering er fortsatt nødvendig for at det skal fungere.

Hva brukes Silagra 100 til?

Det er et medikament som brukes til å behandle erektil dysfunksjon (ED) hos menn. ED er en vanlig tilstand som rammer millioner av menn over hele verden, og den er preget av vanskeligheter med å oppnå eller opprettholde ereksjon under seksuell aktivitet. Legemidlet kan brukes av menn som har blitt diagnostisert med ED og som har god generell helse.

Silagra 100mg sildenafil tabletter er vanligvis foreskrevet til menn som har et fysisk eller psykisk problem som forårsaker deres ED. Fysiske faktorer som kan bidra til ED inkluderer høyt blodtrykk, diabetes, hjertesykdom og fedme. Psykologiske faktorer som stress, angst og depresjon kan også bidra til ED.

Medisinen bør brukes med forsiktighet hos menn som har visse medisinske tilstander som lavt blodtrykk eller lever- eller nyreproblemer. Det bør ikke tas sammen med nitratmedisiner, da dette kan føre til et farlig blodtrykksfall.

Pillene skal ikke brukes av kvinner eller barn, og de skal ikke brukes som et rekreasjonsmiddel. Det er viktig å snakke med en helsepersonell for å finne ut om stoffet er det riktige behandlingsalternativet for deg, spesielt hvis du har noen underliggende medisinske tilstander eller tar andre medisiner.

Det er viktig å merke seg at denne medisinen ikke er en kur mot ED, men snarere et behandlingsalternativ som kan bidra til å forbedre erektil funksjon.

Hvordan bruke Silagra

Legemidlet tas vanligvis oralt i tablettform, omtrent 30 minutter til 1 time før seksuell aktivitet. Det kan tas med eller uten mat, men det anbefales å unngå måltider med høyt fettinnhold, da de kan forsinke virkningen av medisinen. Effekten av Silagra kan vare i opptil 4 timer, men dette kan variere avhengig av individet.

Den anbefalte startdosen av Silagra er 50 mg, som kan justeres opp eller ned basert på individuell respons og toleranse. Det er viktig å følge instruksjonene fra helsepersonell og ta pillene som anvist. Legemidlet bør ikke tas mer enn én gang daglig.

Det er viktig å merke seg at denne medisinen ikke er et afrodisiakum og ikke øker seksuell lyst. Seksuell stimulering er fortsatt nødvendig for å oppnå ereksjon ved bruk av dette produktet.

Kontraindikasjoner for bruk

Her er noen kontraindikasjoner for Silagra:
 • Allergi mot sildenafil: Personer som er allergiske mot sildenafil eller noen av de andre ingrediensene i dette legemidlet bør ikke ta denne medisinen. Allergiske reaksjoner kan være alvorlige og til og med livstruende.
 • Nitratmedisiner: Legemidlet bør ikke tas sammen med nitratmedisiner, da dette kan føre til et farlig blodtrykksfall. Nitratmedisiner brukes ofte til å behandle brystsmerter eller angina.
 • Alvorlig lever- eller nyresykdom: Det bør brukes med forsiktighet hos personer med alvorlig lever- eller nyresykdom. Det kan være nødvendig å justere doseringen eller helt unngå sildenafil-medisiner i disse tilfellene.
 • Lavt blodtrykk: Legemidlet kan forårsake et blodtrykksfall, spesielt hos personer som allerede har lavt blodtrykk. Den bør brukes med forsiktighet i disse tilfellene.
 • Nylig hjerneslag eller hjerteinfarkt: Pillene bør ikke tas av personer som nylig har hatt hjerneslag eller hjerteinfarkt, da det kan gi ekstra belastning på hjertet og føre til alvorlige komplikasjoner.
 • Netthinnelidelser: Produktet bør brukes med forsiktighet hos personer med netthinnelidelser, da det kan øke risikoen for synstap.
 • Kvinner og barn: Legemidlet er ikke ment for bruk av kvinner eller barn.
Det er viktig å snakke med helsepersonell før du tar disse pillene for å finne ut om det er trygt og passende for deg. Din helsepersonell vil ta hensyn til din medisinske historie, nåværende medisiner og eventuelle andre relevante faktorer for å avgjøre om denne medisinen er et passende behandlingsalternativ for dine individuelle behov.

Doseringsinstruksjoner

 • Anbefalt startdose: Den anbefalte startdosen av Silagra 100 sildenafilcitrat er 50 mg, tatt omtrent 1 time før seksuell aktivitet. Dosen kan justeres basert på individuell respons og toleranse, med en maksimal anbefalt dose på 100 mg per dag.
 • Dosistidspunkt: Tabletten bør tas ca. 1 time før seksuell aktivitet. Det er viktig å merke seg at seksuell stimulering er nødvendig for at medisinen skal virke.
 • Ta med eller uten mat: Legemidlet kan tas med eller uten mat. Men å ta ED-piller sammen med et fettrikt måltid kan forsinke virkningen.
 • Svelg hele: Tablettene skal svelges hele med et glass vann. Ikke knus, tygg eller knus tabletten.
 • Unngå alkohol og grapefruktjuice: Det anbefales å unngå alkohol og grapefruktjuice mens du tar medisinen, da de kan øke risikoen for bivirkninger.
 • Glemt dose: Pillen tas etter behov, så det er ingen grunn til å bekymre deg for å gå glipp av en dose.

Bivirkninger

Silagra 100 mg kan forårsake bivirkninger hos enkelte individer, inkludert vanlige bivirkninger som hodepine og magebesvær, uvanlige bivirkninger som synsforandringer og svimmelhet, og sjeldne bivirkninger som allergiske reaksjoner og priapisme. Legemidlet bør brukes med forsiktighet hos personer med eksisterende tilstander og kan interagere med andre medisiner.

Interaksjoner med andre medisiner

Det er viktig å være klar over potensielle interaksjoner med andre medisiner når du tar disse pillene. Her er noen vanlige medisiner som kan samhandle med Silagra (sildenafil):
 • Alfablokkere: Sildenafil kan samhandle med alfablokkere, som er medisiner som brukes til å behandle høyt blodtrykk og forstørret prostata. Å ta disse pillene med alfablokkere kan føre til blodtrykksfall, som kan føre til svimmelhet eller besvimelse.
 • Nitrater: Sildenafil bør ikke tas sammen med nitrater, som er medisiner som brukes til å behandle angina (brystsmerter) og andre hjertesykdommer. Kombinasjon av dette stoffet med nitrater kan forårsake et plutselig blodtrykksfall, som kan føre til svimmelhet, besvimelse eller til og med hjerteinfarkt eller hjerneslag.
 • Proteasehemmere: Sildenafi kan samhandle med proteasehemmere, som er medisiner som brukes til å behandle HIV. Proteasehemmere kan øke nivået av sildenafil i blodet, noe som fører til økt risiko for negative effekter.
 • Andre medisiner: Legemidlet kan også samhandle med andre medisiner, for eksempel soppdrepende medisiner, antibiotika og blodtrykksmedisiner. Det er viktig å informere helsepersonell om alle medisiner du tar før du begynner med disse pillene.
Det er viktig å informere helsepersonell om alle medisiner du bruker før du begynner med dette legemidlet.

Interaksjoner med mat og drikke

Selv om det generelt er trygt og effektivt, kan det samhandle med visse matvarer og drikker, noe som påvirker effektiviteten og sikkerheten.

Grapefrukt og grapefruktjuice er kjent for å samhandle med Silagra 100 mg. De kan øke nivået av sildenadil i blodet, noe som fører til økt risiko for negative effekter. Det er viktig å unngå å innta grapefrukt eller grapefruktjuice mens du tar ED-piller

Alkoholforbruk mens du tar medisinen kan også øke risikoen for negative effekter, som svimmelhet, hodepine og lavt blodtrykk. Det anbefales å begrense alkoholforbruket mens du tar stoffet.

Det anbefales å ta pillen med et glass vann på tom mage eller med et lett måltid. Fete måltider kan redusere absorpsjonen av sildenafil, og redusere effektiviteten.

Andre matvarer og drikkevarer er usannsynlig å samhandle med dette stoffet. Det er imidlertid viktig å snakke med helsepersonell før du tar disse pillene for å finne ut om det er trygt og passende for deg.

Lagring

Riktig oppbevaring av ED-medisiner er viktig for å sikre sikkerhet og effektivitet. Her er noen tips om hvordan du oppbevarer Silagra 100mg tabletter:
 • Oppbevar stoffet i romtemperatur: Det skal oppbevares i romtemperatur mellom 20-25°C (68-77°F). Unngå å oppbevare den i områder der temperaturen kan svinge eller bli for ekstrem, for eksempel i nærheten av et varmeapparat eller klimaanlegg.
 • Oppbevar pakken på et tørt sted: Fuktighet kan skade tablettene og gjøre den mindre effektiv. Derfor bør den oppbevares på et tørt sted vekk fra fuktighetskilder, for eksempel kjøkkenvasken eller benken på badet.
 • Oppbevar tablettene i originalbeholderen: Legemidlet skal oppbevares i originalbeholderen til det er klart til bruk. Beholderen bør være tett lukket for å beskytte medisinen mot lys og fuktighet.
 • Hold produktet unna barn og kjæledyr: Det bør oppbevares på et sikkert sted utilgjengelig for barn og kjæledyr. Medisinen kan være skadelig hvis den svelges av barn eller kjæledyr.
 • Ikke oppbevar tablettene i kjøleskapet: Tablettene bør ikke oppbevares i kjøleskapet, da dette kan påvirke styrken.
 • Ikke oppbevar tablettene på badet: Badet kan være et fuktig miljø, noe som kan påvirke stoffets styrke. Derfor anbefales det å oppbevare stoffet på et tørt og kjølig sted, for eksempel et soveromsskap eller en kommode.
 • Sjekk utløpsdatoen: Legemidlet har en utløpsdato trykt på beholderen. Ikke bruk medisinen hvis den er utløpt eller hvis beholderen er skadet.
Hvis du har spørsmål eller bekymringer om oppbevaring av ED-piller, ta kontakt med helsepersonell.

Legemiddelprodusenter

Legemidlet er produsert av forskjellige farmasøytiske selskaper rundt om i verden.

En av de mest kjente produsentene av Silagra 100 mg er Cipla, et indisk farmasøytisk selskap. Cipla ble grunnlagt i 1935 og har siden vokst til å bli en av de største produsentene av generiske legemidler i verden. Selskapet har hovedkontor i Mumbai og har produksjonsanlegg i flere land, inkludert India, Sør-Afrika og USA.

I tillegg til Cipla er det mange andre selskaper som produserer disse pillene. Noen av de andre produsentene inkluderer:

 • Ranbaxy Laboratories: Dette er et annet indisk farmasøytisk selskap som produserer denne medisinen. Ranbaxy ble grunnlagt i 1961 og har produksjonsanlegg i India, USA og flere andre land.
 • Aurobindo Pharma: Aurobindo Pharma er et indisk multinasjonalt farmasøytisk selskap som ble grunnlagt i 1986. Det har hovedkontor i Hyderabad og har produksjonsanlegg i India, USA og flere andre land.
 • Torrent Pharmaceuticals: Dette er et indisk farmasøytisk selskap som ble grunnlagt i 1959. Det har hovedkontor i Ahmedabad og har produksjonsanlegg i India, USA og flere andre land.
 • Sun Pharmaceutical Industries: Sun Pharma er et indisk multinasjonalt farmasøytisk selskap som ble grunnlagt i 1983. Det har hovedkontor i Mumbai og har produksjonsanlegg i flere land, inkludert India, USA og Canada.
 • Intas Pharmaceuticals: Dette er et indisk farmasøytisk selskap som ble grunnlagt i 1984. Det har hovedkontor i Ahmedabad og har produksjonsanlegg i India, Storbritannia og flere andre land.
Disse selskapene og andre produserer denne medisinen i forskjellige styrker og formuleringer.

Vanlige spørsmål

Er Silagra det samme som Viagra?

De inneholder begge den samme aktive ingrediensen, sildenafilcitrat, og brukes til å behandle erektil dysfunksjon. Imidlertid er Silagra 100mg sildenafil en generisk versjon av Viagra og kan ha forskjellige inaktive ingredienser og doser.

Hvordan virker stoffet?

Det virker ved å slappe av blodårene i penis, slik at blodet flyter lettere og resulterer i en ereksjon. Det er viktig å merke seg at seksuell stimulering fortsatt er nødvendig for at pillene skal virke.

Hvor kan jeg kjøpe Silagra-piller?

Medisinen bør kun kjøpes fra legitime apotek, enten det er online eller offline, for å sikre at du mottar et ekte produkt som er godkjent av reguleringsorganer. Det er viktig å verifisere at apoteket er lisensiert og anerkjent før du foretar et kjøp, og å konsultere en helsepersonell angående riktig dosering og andre hensyn.

Hva er prisen på Silagra Cipla?

Prisen på Cipla Silagra 100mg tabletter i India kan også variere basert på individuelle faktorer som rabatter, kampanjer og forsikringsdekning. Det er viktig å kjøpe Silagra fra et lisensiert apotek og å konsultere en helsepersonell angående riktig dosering og eventuelle kostnadshensyn.

Bør jeg kjøpe Silagra eller Kamagra?

Mens Silagra produseres av Cipla og er tilgjengelig i 100 mg tabletter, er Kamagra en generisk versjon av Viagra og produseres av forskjellige produsenter i India, tilgjengelig i forskjellige former og styrker. Det er viktig å konsultere en helsepersonell før du tar noen medisiner for ED og for å sikre at medisinen er kjøpt fra et lisensiert apotek.

Hva er Silagra Soft 100?

Det er en tyggbar versjon av stoffet som er lettere for menn som har problemer med å svelge tabletter å ta medisinen. Den inneholder den samme aktive ingrediensen, sildenafilcitrat, som standardtabletten, og fungerer på samme måte for å behandle erektil dysfunksjon hos menn.

Kan Silagra 100 mg brukes til rekreasjonsformål?

Nei, medisinen skal kun brukes som anvist av helsepersonell for behandling av erektil dysfunksjon. Bruk av produktet til rekreasjonsformål kan være farlig og kan føre til negative effekter.

Er dette legemidlet trygt for alle?

Nei, denne medisinen er kanskje ikke trygg for alle, spesielt de med visse medisinske tilstander eller som tar visse medisiner. Det er viktig å snakke med helsepersonell før du tar pillene for å finne ut om det er trygt og passende for deg.

Silagra vs Viagra: hva fungerer best?

Mens både Silagra og Viagra er effektive i behandling av erektil dysfunksjon, anses Silagra generelt for å være et rimeligere alternativ til Viagra. I tillegg kan den generiske versjonen være mer tilgjengelig i land der Viagra ikke er tilgjengelig eller uoverkommelig dyrt. Det er imidlertid viktig å kjøpe dette legemidlet fra et lisensiert apotek og å konsultere en helsepersonell angående riktig dosering og eventuelle kostnadshensyn.

Kan Silagra 50 eller 100 mg tas sammen med mat?

Ja, pillen kan tas med eller uten mat. Det anbefales imidlertid å ta det på tom mage eller med et lett måltid for å sikre effektiviteten.

Hvor lang tid tar det før disse pillene virker?

Pillen begynner vanligvis å virke innen 30 minutter til 1 time etter at du har tatt den. Den faktiske tiden kan imidlertid variere basert på individuelle faktorer som alder, vekt og generell helse.

Kan Silagra sildenafil tabletter 100 mg tas daglig?

Pillen bør ikke tas mer enn én gang om dagen. Det er viktig å følge doseringsinstruksjonene gitt av helsepersonell for å sikre sikkerhet og effektivitet.

Kan disse pillene forårsake avhengighet?

Nei, dette produktet er ikke vanedannende og forårsaker ikke fysisk avhengighet. Det er imidlertid viktig å bare ta det som anvist av helsepersonell for å unngå negative effekter.

Anmeldelser

Tim, 47: "Dette stoffet har gjort underverker for meg. Jeg slet med ED og denne medisinen har hjulpet meg til å føle meg mer trygg på soverommet. Jeg har ikke hatt negative bivirkninger og vil definitivt anbefale det til andre ."

Brian, 55: "Det har vært et godt valg for meg. Jeg har ikke hatt noen negative bivirkninger, og medisinen har hjulpet meg med å oppnå og opprettholde en ereksjon med letthet. Anbefales på det sterkeste."

Alex 50: "Jeg bestilte Silagra 100 på nettet. Det har hjulpet meg til å føle meg som mitt gamle jeg igjen. Det fungerer raskt og har hjulpet meg å nyte sexlivet med kona mi. Jeg anbefaler det til alle som trenger litt ekstra hjelp på soverommet."

Dave, 47: «Jeg har lest mange Silagra-anmeldelser og kjøpt disse pillene på nettet. Tok en halv silagra 50mg pille for første gang og jeg kjente ingenting. Neste natt tok jeg hele pillen og i løpet av en time var jeg hard og jeg vekket kona mi og vi hadde den beste sexen med flere orgasmer. Min kone er mildt sagt veldig veldig fornøyd.»

Mark, 38: «Tommelen opp for denne. Jeg er nå klar, ivrig og aktiv når kallet til tjeneste kommer. Silagra 100mg anmeldelser er nesten alle positive, og jeg er ikke overrasket”

Jack, 50: «Jeg kjøper ofte Silagra 100 mg eller 50 mg tablett fra Cipla. Ikke bare hardere ereksjoner, men jeg har alltid hatt problemer med å ikke vare men noen få minutter. Omg jeg kan gå så lenge jeg vil nå! Elsker det!"

Tom, 56: «Wow!!! Så takknemlig for denne medisinen. Mister ereksjonen min under sex og klarte ikke å nå klimaks, noe som var så frustrerende! Nå helt oppreist som om jeg var 25 igjen.»

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på denne siden er kun ment for informasjonsformål. Det er ikke ment å være en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Søk alltid råd fra legen din eller annen kvalifisert helsepersonell med spørsmål du måtte ha angående en medisinsk tilstand. Aldri se bort fra profesjonelle medisinske råd eller utsett å søke det på grunn av noe du har lest i denne bruksanvisningen. Informasjonen gitt på denne siden gjelder ikke for deg, siden hvert individs medisinske historie og omstendigheter er unike. Bruk av all informasjon gitt på denne siden er utelukkende på egen risiko. Produsenten av dette legemidlet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller uheldige konsekvenser som følge av bruk av denne medisinen uten veiledning og tilsyn fra en lisensiert helsepersonell.