menu
close
Gratis 1-866-625-9854

Nizagara 100 MG tabletter (Sildenafil)

Innholdsfortegnelse:
 1. Hva er Nizagara?
 2. Slik fungerer det
 3. Indikasjoner for bruk
 4. Doseringsretningslinjer
 5. Bruksanvisning
 6. Bivirkninger
 7. Kontraindikasjoner for bruk
 8. Forholdsregler og advarsler
 9. Interaksjoner med andre legemidler
 10. Hvordan lagre Nizagara
 11. Nizagara vs Viagra
 12. Ofte stilte spørsmål
 13. anmeldelser

Hva er Nizagara?

Nizagara er et medikament som kan hjelpe til med å behandle erektil dysfunksjon hos menn. Den inneholder den samme aktive ingrediensen, sildenafilcitrat, som Viagra, et velkjent medikament for ED-behandling. Sildenafil citrate virker ved å slappe av blodårene i penis, forbedre blodsirkulasjonen og forårsake ereksjon. Pillen tas oralt og anbefales vanligvis å tas 30 minutter til en time før seksuell aktivitet. Medisinens effekt kan vare opptil fire timer, og den bør ikke konsumeres mer enn én gang per dag, i henhold til helsepersonells instruksjoner.

Slik fungerer det

Legemidlet er sammensatt av sildenafilcitrat, som er en fosfodiesterase type 5 (PDE5) hemmer. PDE5 er ansvarlig for nedbrytningen av syklisk guanosinmonofosfat (cGMP) i penis. cGMP er et kjemikalie som hjelper til med å slappe av glatte muskler i blodårene i penis, og fremmer økt blodstrøm og ereksjon.

Ved inntak av Nizagara hindrer sildenafilcitrat virkningen av PDE5, og lar cGMP samle seg i penis. Denne økte konsentrasjonen av cGMP slapper av glatte muskler i blodårene, noe som fører til forbedret blodstrøm og ereksjon. Det er viktig å huske at denne pillen krever seksuell stimulering for å fungere effektivt. Starttiden for medisinen kan variere mellom 30 minutter til 1 time, og effekten kan vare i opptil 4 timer.

Indikasjoner for bruk

Generisk Nizagara (sildenafil) 100 mg er beregnet på å behandle erektil dysfunksjon (ED) hos voksne menn, som er en tilstand som forårsaker manglende evne til å oppnå eller opprettholde en ereksjon egnet for seksuell aktivitet. Legemidlet fungerer ved å forbedre blodstrømmen til penis, slik at en ereksjon kan oppstå ved seksuell stimulering.

Dessuten brukes stoffet også hos voksne pasienter for behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH), en tilstand som er preget av forhøyet blodtrykk i blodårene som transporterer blod fra hjertet til lungene. Det er viktig å merke seg at denne medisinen ikke tilbyr en kur for ED eller PAH; det kan imidlertid forbedre symptomer og livskvalitet. Det anbefales at en helsepersonell bestemmer riktig bruk av stoffet for disse tilstandene.

Anbefalt dosering

 • Standarddosen for Nizagara er én tablett på 50 mg.
 • Tabletten bør tas oralt med et glass vann ca. 30 minutter til 1 time før seksuell aktivitet.
 • Maksimal anbefalt dose av legemidlet er 100 mg per dag.
 • Dosen kan justeres basert på individuell respons og toleranse, men det er viktig å ikke overskride den maksimale anbefalte dosen.

Bruksanvisning

Når du tar ED-piller, er det viktig å følge legens instruksjoner nøye. Vanligvis tas Nizagara 100 mg oralt med et fullt glass vann, ca. 30 minutter til 1 time før seksuell aktivitet. Unngå å ta disse pillene sammen med måltider med høyt fettinnhold, da det kan forsinke virkningen. Det er viktig å merke seg at seksuell stimulering er nødvendig for at medisinen skal virke effektivt. Mens effekten av stoffet kan vare opptil 4 timer, kan individuelle responser variere.

Den anbefalte dosen for voksne menn med ED er én 50 mg tablett tatt oralt, etter behov, men ikke mer enn én gang daglig. Dosen kan justeres basert på individuell respons og toleranse, men bør ikke overstige maksimalt 100 mg per dag. Det er avgjørende å ta pillene nøyaktig som foreskrevet og ikke ta mer eller mindre enn anbefalt. Hvis du opplever bivirkninger eller er bekymret for bruk av dette legemidlet, kontakt helsepersonell umiddelbart. Ikke bruk dette stoffet hvis du har en allergi mot sildenafilcitrat eller noen av de andre ingrediensene i medisinen.

For eldre pasienter er det ikke nødvendig med dosejusteringer, men de kan være mer utsatt for bivirkninger og bør overvåkes nøye. Pediatriske pasienter anbefales ikke å bruke disse tablettene. Pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon bør bruke Nizagara med forsiktighet og bør starte med en lavere dose. Pasienter med kardiovaskulær sykdom i anamnesen bør også bruke stoffet med forsiktighet og vurderes for kardiovaskulære risikofaktorer før oppstart av behandling. Pasienter med blødningsforstyrrelser eller Peyronies sykdom bør også bruke disse pillene med forsiktighet og vurderes for risiko-nytte-forholdet ved behandling med sildenafil.

Hvis du opplever noen bivirkninger eller har bekymringer om bruk av dette stoffet, kontakt helsepersonell umiddelbart.

Potensielle bivirkninger

Nizagara kan føre til bivirkninger hos noen pasienter. De mest rapporterte bivirkningene forbundet med disse pillene inkluderer hodepine, rødme, tett nese og dyspepsi. Disse bivirkningene er vanligvis milde til moderate i intensitet og går over av seg selv i løpet av noen få timer.

Mindre hyppige bivirkninger av stoffet kan omfatte svimmelhet, uklart eller unormalt syn. I sjeldne tilfeller kan pasienter oppleve priapisme, en langvarig og smertefull ereksjon som varer i mer enn 4 timer. Priapisme kan føre til permanent skade på penis, og pasienter som opplever priapisme bør oppsøke lege umiddelbart.

I ekstremt sjeldne tilfeller kan bruken av dette legemidlet forårsake alvorlige bivirkninger som plutselig syn eller hørselstap, brystsmerter eller allergiske reaksjoner. Hvis noen av disse alvorlige bivirkningene oppstår, bør pasienter avbryte behandlingen umiddelbart og oppsøke lege umiddelbart.

Det er viktig å huske på at denne listen over bivirkninger ikke er uttømmende og at andre bivirkninger kan oppstå. Pasienter bør alltid rådføre seg med helsepersonell dersom de opplever bivirkninger eller er bekymret for å ta Nizagara.

Kontraindikasjoner for bruk

 • Allergi eller overfølsomhet overfor sildenafil eller noen av legemidlets komponenter
 • Samtidig bruk av nitrater, for eksempel nitroglyserin eller isosorbid
 • Bruk av nitrogenoksidgivere, som amylnitritt, da dette også kan føre til et farlig blodtrykksfall når det kombineres med Nizagara (sildenafil)
 • Nylig historie med hjerneslag eller hjerteinfarkt
 • Alvorlig leversykdom
 • Alvorlig nyresykdom
 • Hypotensjon (lavt blodtrykk)
 • Ukontrollert hypertensjon (høyt blodtrykk)
 • Retinitis pigmentosa, en genetisk øyelidelse
 • Tap av syn på ett eller begge øyne på grunn av ikke-arteritisk fremre iskemisk optisk nevropati (NAION)
 • Alvorlige hjerte- eller blodåreproblemer, inkludert hjertesvikt, ustabil angina eller uregelmessig hjerterytme
 • Bruk av alfablokkere, som doxazosin eller tamsulosin, som også kan forårsake blodtrykksfall når de kombineres med sildenafil
 • Bruk av ritonavir eller andre medisiner som brukes til å behandle HIV
 • Bruk av ketokonazol eller andre medisiner som brukes til å behandle soppinfeksjoner
 • Bruk av makrolidantibiotika, som erytromycin eller klaritromycin
 • Bruk av medisiner som brukes til å behandle pulmonal hypertensjon, for eksempel riociguat
 • Bruk av andre medisiner som brukes til å behandle erektil dysfunksjon, som tadalafil eller vardenafil
 • Bruk av rekreasjonsmedisiner, for eksempel amylnitrat eller nitritt (poppers)
 • Bruk av grapefruktjuice eller produkter som inneholder grapefruktjuice, da dette kan øke risikoen for bivirkninger
 • Bruk av visse antibiotika, for eksempel telitromycin
 • Bruk av visse soppdrepende medisiner, for eksempel itrakonazol
 • Bruk av visse antivirale medisiner, for eksempel kobicistat
 • Bruk av visse blodfortynnende midler, for eksempel warfarin
 • Bruk av visse medisiner for høyt blodtrykk eller hjertesykdom, som verapamil eller diltiazem
 • Bruk av andre medisiner eller kosttilskudd, da de kan samhandle med Nizagara og forårsake uønskede effekter.

Forholdsregler og advarsler

Forholdsregler og advarsler for pasienter som tar Nizagara 100 mg
Pasienter med en historie med hjerte- og karsykdommer eller som tar medisiner for hjerterelaterte tilstander Bruk pillene med forsiktighet, da det kan forårsake et plutselig blodtrykksfall som kan være skadelig for de som allerede har hjertesykdommer
Pasienter med blødningsforstyrrelser eller tar antikoagulerende medisiner Bruk stoffet med forsiktighet da det kan øke risikoen for blødning
Priapisme En sjelden bivirkning av legemidlet som krever øyeblikkelig legehjelp hvis det oppstår en langvarig og smertefull ereksjon som varer over 4 timer
Plutselig syn eller hørselstap Kan forekomme hos noen pasienter som bruker Nizagara og krever øyeblikkelig legehjelp
Forbruk av alkohol og grapefruktjuice Bør unngås da det kan øke sannsynligheten for bivirkninger
Nedsatt nyrefunksjon Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør bruke sildenafil med forsiktighet og kan kreve en lavere dose
Nedsatt leverfunksjon Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon bør bruke stoffet med forsiktighet og kan kreve en lavere dose
Griatriske pasienter Eldre pasienter kan være mer utsatt for bivirkninger og bør bruke medisinen med forsiktighet
Pediatriske pasienter og kvinner Medikamentet anbefales ikke til bruk hos pediatriske pasienter, gravide eller ammende kvinner
Nitratbruk Bruk av nitrater, som nitroglyserin eller isosorbid, i kombinasjon med sildenafil kan forårsake et farlig blodtrykksfall og er kontraindisert
Allergier Pasienter med allergi mot sildenafil eller noen av de andre komponentene i dette legemidlet bør ikke bruke medisinen
Andre medisiner Pasienter bør informere helsepersonell om eventuelle andre medisiner de tar, siden noen medisiner kan samhandle med sildenafil og forårsake bivirkninger eller redusere effektiviteten
Psykologiske forhold Pasienter med en historie med psykologiske tilstander, som depresjon eller angst, bør bruke sildenafil med forsiktighet, da det kan forverre tilstanden deres
Tobakksbruk Røyking kan redusere effektiviteten til Nizagara og kan øke risikoen for bivirkninger
Diabetes Pasienter med diabetes bør bruke dette stoffet med forsiktighet, da det kan påvirke blodsukkernivået
Kirurgi Pasienter bør informere helsepersonell dersom de er planlagt for operasjon, siden stoffet kan påvirke blodtrykket og øke risikoen for blødninger under operasjonen
Kjøre og betjene maskiner Det kan forårsake svimmelhet og tåkesyn, noe som kan påvirke en pasients evne til å kjøre bil eller bruke maskiner
Mental årvåkenhet Pasienter bør være oppmerksomme på sin mentale årvåkenhet mens de tar disse pillene, siden det kan påvirke deres kognitive funksjon og reaksjonstid
Overdose Pasienter bør ikke ta mer enn anbefalt dose av Nizagara, da en overdose kan forårsake alvorlige bivirkninger og kan kreve legehjelp
Lagring Medikamentet skal oppbevares ved romtemperatur, vekk fra fuktighet og varme og utilgjengelig for barn
Varighet for bruk Pasienter bør kun ta disse pillene etter behov og bør ikke bruke dem mer enn én gang daglig. Langvarig bruk kan øke risikoen for bivirkninger
Konsultasjon med helsepersonell Pasienter bør alltid rådføre seg med helsepersonell før de starter eller stopper medikamentbruken og hvis de har noen bekymringer eller spørsmål om bruken

Medikamentinteraksjoner

Nizagara har potensial til å samhandle med ulike medisiner, noe som fører til skadelige bivirkninger. Før du starter disse pillene, bør pasienter informere helsepersonell om alle medisiner, kosttilskudd og urteprodukter de tar. Noen vanlige medisiner som kan samhandle med sildenafil inkluderer nitratmedisiner, alfablokkere, soppdrepende medisiner, antibiotika, HIV-proteasehemmere, blodtrykksmedisiner og andre medisiner for erektil dysfunksjon.

Denne listen er imidlertid ikke uttømmende, og pasienter bør alltid konsultere helsepersonell før de tar nye medisiner mens de bruker denne ED-medisinen for å unngå potensielle legemiddelinteraksjoner.

Lagringsanbefalinger

For riktig oppbevaring av Nizagara er det viktig å oppbevare det på et trygt og tørt sted, vekk fra kjæledyr eller barn, for å forhindre utilsiktet skade på emballasjen. Eksponering for varmekilder, fuktighet eller direkte lys som et vindu eller radiator bør unngås, da det kan svekke kvaliteten og styrken til medisinen. Når du reiser med disse tablettene, er det best å oppbevare den i originalemballasjen på et kjølig og tørt sted, uten å bli utsatt for ekstreme temperaturer eller fuktighet. Det anbefales å unngå å oppbevare denne medisinen i en bil eller andre omgivelser som kan oppleve høye temperaturer, da det også kan kompromittere kvaliteten på medisinen. I tilfelle du er bekymret for sikkerheten eller effekten av disse pillene, bør den ikke brukes, og medisinen bør sjekkes for tegn på skade eller forringelse før du bruker den. I tillegg er det nødvendig å holde stoffet borte fra andre medisiner eller kosttilskudd som kan interagere med det, som anbefalt av helsepersonell eller spesifisert i medisinens emballasje.

Nizagara vs Viagra

Her er en omfattende sammenligningstabell for Nizagara vs Viagra:
Nizagara Viagra
Aktiv ingrediens Sildenafilsitrat Sildenafilsitrat
Merkenavn Generisk Pfizer
Produsent Ulike, inkludert Uni-Sule Pvt. Ltd., Combitic Global Caplet Pvt. Ltd., og andre Pfizer
Godkjent bruk Behandler erektil dysfunksjon hos menn Behandler erektil dysfunksjon hos menn
Annen potensiell bruk Noen studier tyder på at det kan ha potensial for behandling av pulmonal arteriell hypertensjon og høydesyke Noen studier tyder på at det kan ha potensial for behandling av pulmonal arteriell hypertensjon og høydesyke
Kostnad Mindre (generisk), vanligvis rundt $1 til $2 per nettbrett Dyrere (merkenavn), vanligvis rundt $60 til $70 per nettbrett
Skjemaer Tilgjengelig på nettbrett Tilgjengelig på nettbrett
Dosering Tilgjengelig i 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter; anbefalt dose er vanligvis 50 mg, men kan justeres opp eller ned basert på individuelle behov Tilgjengelig i 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter; anbefalt dose er vanligvis 50 mg, men kan justeres opp eller ned basert på individuelle behov
Start av handling 30 minutter til 1 time før seksuell aktivitet 30 minutter til 1 time før seksuell aktivitet
Handlingsvarighet 4 til 6 timer 4 til 6 timer
Potensielle bivirkninger Hodepine, rødme i ansiktet, urolig mage, tett nese, ryggsmerter, muskelsmerter, tåkesyn, lysfølsomhet og i sjeldne tilfeller priapisme Hodepine, rødme i ansiktet, urolig mage, tett nese, ryggsmerter, muskelsmerter, tåkesyn, lysfølsomhet og i sjeldne tilfeller priapisme
Interaksjoner med andre stoffer Interagerer med nitrater, alfablokkere og visse antibiotika og soppdrepende medisiner Interagerer med nitrater, alfablokkere og visse antibiotika og soppdrepende medisiner
Matinteraksjoner Kan være mindre effektiv når det tas sammen med måltider med høyt fettinnhold Kan være mindre effektiv når det tas sammen med måltider med høyt fettinnhold
Alkoholinteraksjoner Kan forsterke bivirkningene av alkohol, inkludert svimmelhet og svimmelhet Kan forsterke bivirkningene av alkohol, inkludert svimmelhet og svimmelhet
Tilgjengelighet Kan ofte kjøpes uten resept fra nettapoteker og enkelte fysiske apotek Krever resept fra helsepersonell
Inaktive ingredienser Kan inneholde andre inaktive ingredienser enn Viagra Kan inneholde andre inaktive ingredienser enn Nizagara
Lagringsanbefalinger Oppbevares på et kjølig, tørt sted ved romtemperatur mellom 68°F og 77°F (20°C og 25°C); holdes unna barn og kjæledyr; ikke oppbevar i fuktige eller fuktige områder, eller i nærheten av kilder til direkte sollys eller ekstrem varme eller kulde Oppbevares ved romtemperatur mellom 68°F og 77°F (20°C og 25°C); holdes unna barn og kjæledyr; ikke oppbevar i fuktige eller fuktige områder, eller i nærheten av kilder til direkte sollys eller ekstrem varme eller kulde
Mens sammenligningstabellen gir en omfattende oversikt over Nizagara og Viagra, er det viktig å huske at hver enkelts sykehistorie, nåværende medisiner og personlige preferanser bør tas i betraktning når du velger mellom de to medisinene. Derfor er det viktig å konsultere en helsepersonell før du bruker noen av medisinene for å finne ut hvilken som er mest passende for dine spesifikke behov. I tillegg er det avgjørende å følge de anbefalte doserings- og oppbevaringsinstruksjonene for hver medisin for å sikre effektiviteten og sikkerheten.

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål: Hvor lang tid tar det før Nizagara 100 mg virker?

Svar: Legemidlet begynner vanligvis å virke innen 30 minutter til en time etter inntak. Effekten kan vare i opptil 4-6 timer.

Spørsmål: Kan Nizagara brukes av kvinner?

Svar: Nei, denne pillen er kun beregnet for bruk av menn og bør ikke brukes av kvinner.

Spørsmål: Kan Nizagara brukes sammen med alkohol?

Svar: Det anbefales ikke å bruke sildenafil med alkohol, da alkohol kan forstyrre medisinens effektivitet og øke risikoen for bivirkninger.

Spørsmål: Kan Nizagara brukes sammen med mat?

Svar: Pillen kan tas med eller uten mat, selv om det kan ta lengre tid å virke hvis den tas sammen med et fettrikt måltid.

Spørsmål: Kan Nizagara brukes av menn i alle aldre?

Svar: Pillen kan brukes av menn i alle aldre som har blitt diagnostisert med erektil dysfunksjon, men det er viktig å konsultere en helsepersonell for å finne den underliggende årsaken og riktig behandling.

Spørsmål: Hvor lang tid tar det før Nizagara 100 mg forlater kroppen?

Svar: Sildenafil har en halveringstid på ca. 4 timer, noe som betyr at det tar ca. 4 timer før halvparten av medisinen forlater kroppen. Medisinen er vanligvis fullstendig eliminert fra kroppen innen 24 timer.

Spørsmål: Hvor kan jeg kjøpe Nizagara på nettet?

Svar: Nizagara 100 mg kan kjøpes online fra ulike lisensierte og anerkjente nettapotek. Det er imidlertid viktig å gjøre undersøkelser og sikre at apoteket er legitimt og lisensiert til å selge reseptbelagte medisiner.

Nizagara-anmeldelser

Mark (47): "Jeg har brukt Viagra i årevis, men etter å ha prøvd disse generiske pillene, er jeg helt solgt. Det er et flott generisk alternativ og fungerer like bra for meg. Og det beste er at det er mye billigere enn Viagra og sparer penger. meg mye penger. Jeg anbefaler det på det sterkeste!"

John (52): "Jeg var nølende med å prøve en generisk ED-pille, men bestemte meg for å gi Nizagara en sjanse. Jeg er så glad jeg gjorde det! Den fungerer like bra som navnemerkene som Cialis og Levitra, men til mye mer overkommelig pris. Jeg har kjøpt den på nettet flere ganger og har ikke hatt noen problemer. Anbefaler på det sterkeste!"

Kevin (35): "Jeg var på utkikk etter et alternativ til Viagra som ikke var så dyrt, og jeg fant Nizagara 100 mg. Jeg kjøpte det på nett fra et apotek i India, og det har vært flott. Det fungerer like bra som Viagra og har spart meg for mye penger. Kult alternativ!"

Michael (42): "Denne pillen er fantastisk! Jeg har prøvd alle navnemerket ED-piller som Cialis og Levitra, men denne fungerer like bra og er mye billigere. Jeg var i stand til å kjøpe den på nettet og har ikke hatt noen problemer med det. Anbefaler på det sterkeste å prøve det!"

David (50): "Jeg var skeptisk til å prøve en generisk ED-pille, men Nizagara har vært fantastisk for meg. Den fungerer like bra som Viagra, men er mye billigere. Jeg kjøpte den på nettet og sparte massevis av penger. Anbefaler på det sterkeste å prøve det ut!"

John (53): "Jeg har brukt sildenafilcitrat i årevis for å behandle min ED, men kostnadene for merkevaremedisinene begynte å bli en byrde. Det var da jeg oppdaget denne generiske versjonen av sildenafil citrate. Det fungerer like bra som merkenavnet ED-piller, men det er mye billigere. Jeg er så glad for at jeg byttet og begynte å kjøpe det på nettet.»

Mike (45): «Jeg bestilte disse pillene på nettet fra et apotek i India, og jeg ble positivt overrasket over hvor godt det fungerte. Jeg har prøvd andre generiske ED-piller før, men ingen av dem har vært like effektive som Nizagara 100mg (sildenafilcitrat). Og prisen var en brøkdel av hva jeg ville ha betalt for Viagra. Sterkt anbefalt!"

Bob (60): «Jeg var skeptisk til å kjøpe ED-piller på nettet, men etter å ha gjort litt research bestemte jeg meg for å prøve dette stoffet. Jeg er så glad jeg gjorde det! Det fungerer like bra som Viagra, men til en mye rimeligere pris. Og bekvemmeligheten av å kunne kjøpe den på nett og få den sendt til dørstokken min er en game-changer.»

Tom (48): «Jeg har prøvd alle de store ED-pillene - Viagra, Cialis og Levitra - men ingen av dem har vært så effektive for meg som Nizagara fra India. Og det at det er så mye billigere er en stor bonus. Jeg kjøper den på nett og får den levert rett på døren. Det er så mye enklere enn å gå på apoteket og betale en premie for merkenavnene."

Jim (55): «Jeg var nølende med å prøve en generisk ED-pille, men etter å ha snakket med legen min bestemte jeg meg for å prøve denne medisinen. Jeg er så glad jeg gjorde det! Det fungerer like bra som merkenavnet ED-piller, men det er mye rimeligere. Og å kjøpe det på nettet er så mye mer praktisk enn å gå til apoteket. Jeg har brukt disse tablettene i noen måneder nå, og jeg kunne ikke vært mer fornøyd med resultatene.»

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på denne siden er kun ment for informasjonsformål. Det er ikke ment å være en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Søk alltid råd fra legen din eller annen kvalifisert helsepersonell med spørsmål du måtte ha angående en medisinsk tilstand. Aldri se bort fra profesjonelle medisinske råd eller utsett å søke det på grunn av noe du har lest i denne bruksanvisningen. Informasjonen gitt på denne siden gjelder ikke for deg, siden hvert individs medisinske historie og omstendigheter er unike. Bruk av all informasjon gitt på denne siden er utelukkende på egen risiko. Produsenten av dette legemidlet er ikke ansvarlig for skader eller uheldige konsekvenser som følge av bruk av denne medisinen uten veiledning og tilsyn fra en lisensiert helsepersonell.